Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2021 roku

 

Wstęp – działania związane z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa

W 2021 roku obowiązywały obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa, dotyczące ograniczeń w korzystaniu z oferty i usług Biblioteki, na podstawie przepisów wykonawczych – rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych przepisów obowiązujących w całym kraju, w tym zaleceń Biblioteki Narodowej oraz rekomendacji organizatorów lubuskich instytucji kultury.

Polegały one m. in na czasowym na odwołaniu imprez z udziałem publiczności (poza okresami łagodzenia tych obostrzeń), zmniejszaniu liczby uczestników wydarzeń, ograniczeniu możliwości samodzielnego wypożyczania zbiorów i korzystania z czytelń. Czasowo ograniczyliśmy także tradycyjne przyjmowanie zwrotów materiałów bibliotecznych, pozostawiając możliwość ich przekazywania jedynie do bibliobox’u przed głównym gmachem Biblioteki, a następnie także do specjalnie przygotowanych pojemników w otwartych w późniejszym okresie filiach miejskich. Zwrócone materiały były poddawane kwarantannie zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej. W sposób szczególny musieliśmy także zmodyfikować komputerowy system biblioteczny, by w inny sposób naliczał kary i opłaty za przetrzymanie materiałów.

W ciągu całego roku niewielka część pracowników realizowała zadania służbowe zdalnie. W różnym czasie część pracowników przebywała na izolacji bądź kwarantannie. W Bibliotece przestrzegano wszystkich zaleceń i ograniczeń, by w maksymalny sposób chronić wszystkich pracowników i użytkowników przed zakażeniem.

Od początku pandemii wypracowano procedury funkcjonowania Biblioteki, które zostały po uzgodnieniach zatwierdzone przez zielonogórski SANEPID. Były na bieżąco modyfikowane, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i rekomendacjami. Od początku epidemii w budynku głównym i filach miejskich utworzono punkty do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury. Na ladach obsługi czytelników w działach udostępniania funkcjonują przegrody – osłony ochronne z pleksi. Na bieżąco uzupełniano zapas płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, maseczek dla pracowników i czytelników Biblioteki.

W czasie łagodzenia obostrzeń przepisy pozwoliły zapraszać publiczność na imprezy Biblioteki, w ograniczonej liczbie. Przy realizacji przedsięwzięć w tym czasie, wszystkie procedury bezpieczeństwa związane z epidemią były w Bibliotece przestrzegane:

 • przyjmowano telefoniczne i mailowe rezerwacje miejsc;
 • część miejsc wyłączono z użytkowania;
 • przygotowywano wejściówki z wyznaczonym rzędem i miejscem zgodnie z procedurami zachowania bezpieczeństwa w stanie epidemii, przy ograniczonej liczbie uczestników;
 • nadzorowano prawidłowość wypełnienia w/w dokumentów;
 • przestrzegano wymogów sanitarnych.

W pierwszej części roku sporządzano zbiorczą listę uczestników wydarzeń; przekazywano ją ochronie Biblioteki. W drugiej części roku, kiedy zaistniała powszechna możliwość szczepień, uczestnicy wydarzeń wypełniali oświadczenia o stanie zdrowia z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością organizacji części spotkań w formie hybrydowej lub online, korzystano z możliwości oferowanych przez platformę ClickMeeting oraz Teams, które umożliwiają prowadzenie spotkań, wideokonferencji, szkoleń, prezentacji w sieci.

Od 23 maja 2021 organizujemy imprezy z udziałem publiczności. Powróciły też wynajmy pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Wszystkie filie i agendy na terenie miasta oraz usytuowane w gmachu głównym zostały w reżimie sanitarnym otwarte dla użytkowników. Można samodzielnie wybierać księgozbiór, jednak część czytelników preferuje nadal wcześniejsze zamawianie materiałów bibliotecznych i umawia się z bibliotekarzem na konkretną godzinę odbioru.

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Do zbiorów zakupiono:

- książki 6 205 wol. książek – 186 768,39 zł;
- zbiory multimedialne 1 139 wol.– 27 066,43 zł;
- notacje muzyczne 94 wol.– 2 505,85 zł;
- czasopisma i wydawnictwa zbiorowe  250 egz.– 48 648,42 zł;
- zbiory specjalne 42 jedn. inw. kartografii – 562,64 zł.

Ogółem zakup materiałów bibliotecznych w 2021 roku:

5 339 wol. o wartości 180 242,93 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 2 942 wol. o wartości 74 148,64 zł dotacja MKiDN,
 • 106 094,29 zł środki własne.

Wskaźnik zakupu książek za 2021 rok wynosi 3,93 wol./100 mieszk. (2020 – 4,39. 2019 – 4,46; 2018 – 4,08; 2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk. Widoczny znaczny spadek wskaźnika w 2021 roku wynika z możliwości finansowania z dotacji Biblioteki Narodwej projektu Legimi, nieujętego w tych obliczeniach z powodów formalnych.

Tytułem darów, egzemplarza obowiązkowego i innych form nabycia zgromadzono 6 094 wol. o wartości 173 826,99 zł, w tym::

 • 3 000 zł sponsorzy (spółdzielnia mieszkaniowa „Zastal”),
 • 3 484,14 zł – „cegiełki” SBP.

Stan baz katalogowych Biblioteki na koniec 2021 roku:

- baza katalogowa książek  642 522 wol.,
- baza katalogowa zbiorów specjalnych  25 474 jedn. inw.,
- baza katalogowa czasopism  4 497 tytułów tj. 65 946 jedn. inw.,
- stan bazy wydawnictw multimedialnych 24 755 jedn. inw.,
- stan bazy notacji muzycznych  6 232 tytuły tj. 6 772 jedn. inw.,
- dokumenty życia społecznego  45 273 jedn. inw.,
- baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” 144 214 opisów bibliograficznych,
- baza komputerowa Zbiorów Zabezpieczonych  12 742 wol.,
- baza Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej  1 309 368 opisów bibliograficznych.

Książki są klasyfikowane w dwóch systemach: UKD i klasyfikacji przedmiotowej wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, współtworzona z Biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzbogaciła się w 2021 roku o 2 274 skany. Procesem digitalizacji objęto zbiory specjalne (grafika, rysunek, starodruki) oraz zbiory regionalne (czasopisma i książki).

W 2021 wykonano konwersję plików TIFF na PDF i dokonano zamiany w ZBC plików djvu na pdf – 5 942 numerów „Gazety Lubuskiej/Zielonogórskiej” z lat 1970-1990. Wprowadzono do ZBC 32 pozycje pozyskane w ramach digitalizacji zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz zbiorów własnych Biblioteki (starodruki, rękopisy, kartografia). Ponadto wprowadzono do ZBC metadane 780 numerów czasopisma „Grünberger Wochenblatt”: roczniki 1887, 1891, 1898, 1901-1902 oczekujących na dołączenie plików pdf (digitalizacja w trakcie realizacji).

 Łącznie umieszczono w ZBC 25 809 publikacji ze zbiorów WiMBP, liczba wyświetleń tych publikacji: 220 600.

W Pracowni digitalizacji w 2021 wykonano łącznie 242 334 skanów. W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie wykonano 7 205 skanów, 2 274 skany w ramach ZBC.

W ramach konsorcjum utworzonego przez 23 biblioteki południowej części województwa lubuskiego kontynuowano projekt pn. Legimi, cieszący się ogromnym powodzeniem użytkowników. Na platformie Legimi oferujemy dostęp do książek elektronicznych e-book. Wśród zasobów są nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach oraz komputerach stacjonarnych. Z oferty korzystają użytkownicy w każdym wieku; obserwujemy ciągły wzrost czytelników zainteresowanych korzystaniem z Legimi, a miesięczne kody są w całości rozdysponowane w pierwszym dniu ich dystrybuowania.

W 2021 roku przeprowadzono skontra: w mediatece Góra Mediów oraz w Filii nr 7 – mediateka Szklana Pułapka.

Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ubytkowano w księgach inwentarzowych 12 930 wol. książek na kwotę 160 286,79 zł, w tym:

 • w części wojewódzkiej – gmach główny i Lubuskie Laboratorium Książki 3 225 wol. na kwotę 48 916,19 zł,
 • filii miejskich 2 262 wol. na kwotę 36 902,35 zł,
 • broszury 205 wol. na kwotę 228,50 zł,

Ubytkowano 1 666 wol. wyd. ciągłych o wartości 3 214,02 zł, 387 wol. zbiorów multimedialnych na kwotę 7 394,36 zł.

Z bazy komputerowej ubytkowano 7 746 wol.

Przyjęto ok. 1 500 wol. darów od czytelników. Po ich selekcji, część przekazano do opracowania w celu włączenia do księgozbioru, część na akcję „Uwolnij książkę”. Na bieżąco wycofane lub zbędne zbiory przeznaczano na w ramach bookcrossingu, filmcrossingu, gamecrossingu – 3 200 wol.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2021 r.:

Zbiory

Część wojewódzka

Filie miejskie

Razem

wol./jedn. inw.

wartość w zł

wol.

wartość w zł

wol./jedn. inw.

wartość w zł

Książki

4 507

135 885,14

5 122

129 265,13

9 629

265 150,27

Czasopisma i wyd. zbiorowe

530

30 461,09

57

22 742,49

587

53 203,58

Wydawnictwa multimedialne

663

14 149,38

774

15 487,93

1 437

29 637,31

Notacje muzyczne

85

3 106,19

20

531,90

105

3 638,09

Razem:

5 785

183 601,80

5 973

168 027,45

11 758

351 629,25

Zbiory specjalne

337

12 778,14

-

-

337

12 778,14

Razem:

6 122

196 379,94

5 973

168 027,45

12 095

364 407,39

Bazy Legimi

-

-

-

-

75 000

28 169,31

Dokumenty życia społecznego

1 593

-

-

-

1 593

-

2/ Udostępnianie zbiorów

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do zbiorów oferują także wszystkie filie miejskie oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.

 

 

Część wojewódzka

Filie miejskie

Legimi

Razem

Liczba czytelników ogółem

9 945

7 723 DU

1 163*

18 831*

Liczba odwiedzin

78 631

74 082

2 221**

154 934**

Wypożyczenia na zewnątrz

109 299

160 340

23 123***

292 762***

Wypożyczenia na miejscu

50 522

9 806

-

60 328

Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu

9 520

7 531

-

17 051

Ilość udzielonych informacji

90 749

45 125

-

135 874

Ilość korzystających z czytelni internetowych

1 873

733

-

2 606

*w tym 1 163 czytelników Legimi

**w tym 2 221 rozdysponowanych kodów Legimi

***w tym 23 123 książek w ramach usługi Legimi

W 2021 roku w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej przyjęto 440 zamówień, w tym:

od indywidualnych czytelników – 296 i od bibliotek – 144. Udało się zrealizować wszystkie zamówienia: od indywidualnych czytelników – 207 zamówień na książki, 88 na kopie artykułów i fragmentów publikacji (skany, ksera), 1 na film; od bibliotek – 136 zamówień na książki i 8 na kopie artykułów i fragmentów publikacji.

Wypożyczono na zewnątrz 181 obiektów na 6 wystaw; wykonano 60 kwerend i zestawień bibliograficznych na potrzeby instytucji i osób prywatnych. Zarejestrowano wypożyczenia: do Galeria Pro Arte, Miejska Biblioteka Publiczna Chrzanów, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejska Biblioteka Publiczna Świebodzin, Miejska Biblioteka Publiczna Gliwice.

Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book’ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.

Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa oraz platforma Legimi.

W 2021 roku z bazy ok. 75 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 1 163 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 221 kodów, średnio 180 kodów miesięcznie. Koszt WiMBP w całym roku 2021 – 28 169,31 zł. W 2021 roku zarejestrowano 23 123 wypożyczeń książek pobranych z platformy Legimi.

W 2021 zarejestrowano 220 600 wyświetleń publikacji cyfrowych w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej pochodzących ze zbiorów WiMBP (od 2005 zarejestrowano 28 745 902 wyświetleń tych publikacji). Stan bazy ZBC na koniec 2021 roku – 1 309 368 (1 088 768 stan bazy na koniec 2020 roku).

Kontynuowana była usługa biblioteki „Książka z dostawą do domu” zgodnie z procedurą przyjętą w WiMBP wynikającą z pandemii (termin: cały 2021 r.).

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz wszystkie agendy udostępniania zbiorów udzielają informacji bibliotecznych i faktograficznych. Realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. W dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.

Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1986-2021 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 2 314 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2021 r.: 144 214 rekordów (opisów bibliograficznych).

Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz wydania „Gazety Wyborczej”: dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. W 2021 opracowano i wprowadzono do bazy BN: „Przegląd” 2021 – 52 numery 863 opisy; „Gazeta Wyborcza” 2020-2021 – 24 opisy.

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

Działalność instrukcyjno-metodyczna:

 1. 14 wyjazdów, z czego 9 połączono z instruktażem ogólnym (wyjazdy z pisarzami do bibliotek prowadzących Dyskusyjne Kluby Książki, wyjazd do BPMiG we Wschowie w związku z przystąpieniem do współtworzenia Bibliografii Ziemi Lubuskiej, wizyta w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie w związku z planowanym połączeniem BPMiG w Kożuchowie z Centrum Kultury „Zamek”, 3 seminaria powiatowe dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych w Łęknicy: powiat żarski i żagański, Nowej Soli: powiat nowosolski, wschowski i zielonogórski, Krośnie Odrzańskim: powiat krośnieński i powiat świebodziński, wyjazd związany z uroczystym otwarciem po generalnym remoncie w ramach priorytetu Infrastruktura bibliotek filii GBP w Dzietrzychowicach mieszczącej się w Rudawicy, wizyta w Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze – Zawadzie w związku z Jubileuszem 70. lecia Biblioteki, udział w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych Recytacja – powiat świebodziński, odbywających się w Szczańcu, otwarcie wystawy plenerowej w Małomicach ph. „Historia – wzór – Pamięć” współorganizowanej przez BP w Małomicach, wizyta w Świdnicy związana z pożegnaniem przechodzącego na emeryturę Kierownika GBP w Świdnicy Bożeny Trubiłowicz, podsumowanie Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.
 2. 77 pism do bibliotek terenowych i ich organizatorów, w tym m.in, pismo do Burmistrza Kożuchowa ws. zamiaru połączenia BPMiG w Kożuchowie z Centrum Kultury „Zamek” oraz podziękowania za zaproszenia, listy gratulacyjne z okazji jubileuszy, powołań nowych dyrektorów, wnioski o awanse i dyplomy dla pracowników bibliotek i inna korespondencja wynikająca z przepisów ustawowych.
 3. Pismo do Starosty Zielonogórskiego odnośnie powierzenia WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zielonogórskiego.
 4. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji rozdziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 49 bibliotek na rok 2021 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
 5. Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie doboru literatury na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych.
 6. Wspieranie i pomoc bibliotekom przy wypełnianiu wniosków o dotacje w ramach programów „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – dotację pozyskała Biblioteka w Kolsku oraz NPRCz 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” – dotację uzyskała GBP w Zaborze.
 7. Umieszczanie na stronie bibliotekarz.lubuski.pl informacji dotyczących szkoleń i innych działań realizowanych przez pracowników WiMBP.
 8. Aktualizacja elektronicznych baz: Biblioteki terenowe, Kadra, Filie i punkty biblioteczne.
 9. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne, studenckie i zawodowe w 2021 roku odbyło 7 osób.
 10. Przygotowanie, rozesłanie oraz analiza wyników ankiety „BiblioWAN” – sieć bibliotek w partnerstwie. Celem ankiety była diagnoza potrzeb i potencjału bibliotek płd. części woj. lubuskiego, które stworzą sieć w ramach projektu Nie siedź – sieciuj! będącego częścią PRB 2021-2022 realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 11. Przygotowanie dla Biblioteki Narodowej spisu bibliotek uprawnionych do udziału w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2022.

Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego online (12.04.2021). W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Omawiano następujące zagadnienia:
 • Biblioteki lubuskie w liczbach – statystyczne podsumowanie 2020 roku;
 • Legimi 2021/2022 – sprawy organizacyjne;
 • Dyskusyjne Kluby Książki w 2021 roku – plany, zapowiedzi działań;
 • Bieżąca działalność bibliotek południowej części woj. lubuskiego. Dyskusja online z udziałem kadry zarządzającej;
 • Współczesna literatura niemieckojęzyczna na polskim rynku. Nowości, trendy, ciekawe propozycje dla czytelników i bibliotekarzy.
 1. Seminarium dla pracowników bibliotek publicznych powiatu żarskiego i żagańskiego w Łęknicy (05.10.2021). W spotkaniu wzięły udział 42 osoby. Omawiano następujące zagadnienia:
 • zapoznanie z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęknicy;
 • warsztaty dla bibliotekarzy: Jak działać z książką, by rozwijać kreatywność dzieci;
 • analiza wskaźników funkcjonalności biblioteki w porównaniu do wartości średnich innych książnic uczestniczących w AFBP, z uwzględnieniem kryterium wielkości obsługiwanej populacji.
 1. Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego w Nowej Soli (21.10.2021). W spotkaniu wzięło udział 37 osób. Omawiano następujące zagadnienia:
 • Biblioteki publiczne powiatów: nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego w ujęciu statystycznym. Analiza wskaźników funkcjonalności w porównaniu do wartości średnich innych książnic uczestniczących w AFBP, z uwzględnieniem kryterium wielkości obsługiwanej populacji;
 • Biblioteka jako przestrzeń współdziałania na rzecz edukacji regionalnej. Kilka odniesień do projektu „Moja Mała Ojczyzna”;
 • Prezentacja działalności MBP w Nowej Soli. Zwiedzanie Biblioteki;
 • Ciekawość – pierwszy stopień do wiedzy;
 • Zagrajmy! Gra planszowa najlepszym przewodnikiem po bibliotece. Kreatywne działania biblioteczne w czasie pandemii.
 1. Seminarium dla kadry bibliotek publicznych powiatu krośnieńskiego i świebodzińskiego w Krośnie Odrzańskim. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby. Przedstawiono następujące zagadnienia:
 • Od projektu do efektu. Funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki;
 • Fabryka Kreatywności. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie jako przestrzeń społeczna, kulturalna i edukacyjna – przegląd działań;
 • Biblioteki publiczne powiatów: krośnieńskiego i świebodzińskiego w ujęciu statystycznym. Analiza wskaźników funkcjonalności w porównaniu do wartości średnich innych książnic uczestniczących w AFBP, z uwzględnieniem kryterium wielkości obsługiwanej populacji;
 • 24 godziny na dobę. Spotkanie z Izabelą Sumińską, specjalistką psychologii klinicznej, autorką książek oraz programów terapeutycznych i szkoleniowych.
 1. Szkolenie dla kadry merytorycznej bibliotek płd. części woj. lubuskiego w formie online:
 • Wizerunek bibliotekarza a komunikacja z czytelnikiem, w szkoleniu wzięło udział 36 uczestników;
 • szkolenie w formie hybrydowej: Gromadzenie i ewidencja zasobów bibliotecznych), w szkoleniu wzięło udział 96 uczestników.
 1. Cykl 5 webinariów współorganizowany z Wydawnictwem Dwie Siostry:
 • Rozmawiamy! Z młodymi czytelnikiem o trudnych sprawach (10 lutego);
 • Dzisiaj z Dwiema Siostrami Książkowe inspiracje do działań warsztatowych (10 marca);
 • Grunt to dobre relacje. Dwusiostrzane książki wzmacniające relacje dzieci i rodziców (14 kwietnia);
 • Do czytania! Pierwsze samodzielne lektury (12 maja);
 • Gramy w zielone! Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty Dwóch Sióstr (9 czerwca).
 1. 7 spotkań w ramach cyklicznych szkoleń pracowników WiMBP:
 • Analiza Funkcjonowania Bibliotek jako narzędzie oceny jakości i efektywności działania bibliotek publicznych;
 • Ochrona Danych Osobowych w bibliotece – Marek Rajszczak Inspektor Ochrony Danych Osobowych WiMBP;
 • Projekty EKOlogiki w bibliotece;
 • Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz, Wyszyński – patroni roku 2021;
 • Biblioteka miejscem działań nieoczywistych;
 • Kolekcje płyt gramofonowych i notacje muzyczne w zbiorach zielonogórskiej;
 • Netykieta – komunikacja w sieci.

Badania i analizy:

 1. Zestawienia z danymi liczbowymi dotyczącymi działalności bibliotek terenowych. Na ich podstawie dokonano przeliczeń, sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2020 r.
 2. Opracowanie danych statystycznych z działalności WiMBP do sprawozdania K-03 GUS oraz do Biblioteki Narodowej.
 3. Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych: zestawienia ze wskaźnikami funkcjonalności przyjętymi w projekcie AFBP (m.in. liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca, odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca, udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców); dla każdej z 53 bibliotek sporządzono po dwa zestawienia: zestawienie ze 29 wskaźnikami uzyskanymi przez bibliotekę w 2021 roku oraz, dla porównania wyników, zestawienie zawierające wykaz tych samych wskaźników uzyskanych w bibliotekach woj. lubuskiego obsługujących zbliżoną populację. Wyniki uzyskane w AFB wykorzystano do przygotowania analiz opisowych podsumowujących funkcjonowanie wybranych placówek (GBP Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, Biblioteka Kultury w Iłowej, BPMiG w Kożuchowie, BPMiG we Wschowie) na tle bibliotek działających w podobnych warunkach w województwie lubuskim i w kraju.
 4. Opracowano dane bibliotek płd. części woj. lubuskiego za rok 2020 w ujęciu powiatowym i udostępniono w wersji elektronicznej na stronie WiMBP.

Zebrano informacje oraz przygotowano zestawienie dotyczące użytkowanych przez biblioteki publiczne płd. części woj. lubuskiego programach komputerowych. Pozyskano również dane z płn. części woj. lubuskiego.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek

               W roku 2021 w Bibliotece przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.

                Prowadzone były prace związane z projektem modernizacji i rozbudowy serwerowni i infrastruktury sieciowej. Biblioteka otrzymała dofinansowanie ww. inwestycji z MKiDN. Po rozstrzygnięciu przetargu i dostarczeniu urządzeń prowadzono prace montażowe, konfiguracyjne i wdrożeniowe. Zakupione urządzenia i oprogramowanie to m.in. nowe serwery typu kasetowego wraz z niezbędnymi komponentami, macierze dyskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami „VMware”, a także nowy, znacznie bardziej wydajny i bezpieczny, system do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz dostosowany do zmodernizowanych zasobów sprzętowych zasilacz awaryjny UPS. Dodatkowo w ramach modernizacji infrastruktury zakupiono i wdrożono urządzenie zabezpieczające sieć LAN/WAN Biblioteki.

                W ramach realizacji tego zadania zakupiono również i wdrożono oprogramowanie pozwalające na dostosowanie wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług do spełnienia standardu WCAG 2.1 na poziomie A i/lub AA dostępności.

Niezwykle ważnym zadaniem zrealizowanym w roku w roku 2021 było stworzenie nowego serwisu internetowego biblioteki oraz wdrożenie nowego oprogramowania systemowego Joomla wraz z niezbędnymi modułami oprogramowania systemowego i wspomagającego tworzenie oraz edycję portali. Na podstawie założeń technicznych i mechanizmów do implementacji zasobów, zespół roboczy ds. utworzenia nowej strony internetowej Biblioteki opracował koncepcję, a zespół redakcyjny przygotował treści i materiały na nową stronę www. Wraz z tymi pracami nastąpiła zmiana wizualna przesyłanego z Biblioteki newslettera. W 2021 roku wprowadzony został również nowy logotyp Biblioteki. Prace związane ze spójną identyfikacją wizualną instytucji są kontynuowane.

               Opracowano korektę i uzupełnienie wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Zamierzeniem projektu jest m.in. likwidacja barier w dostępie do informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także poprawa znaczenia biblioteki i oferowanych przez nią usług dla budowy i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest oferowanie swoich usług wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym cyfrowo. Na podstawie przeprowadzonych analiz wynika, iż do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach informatycznych. Osoby takie bardzo często znajdują się w sytuacji materialnej, która uniemożliwia im zakupienie nawet podstawowego sprzętu komputerowego oraz wykupienie dostępu do Internetu. Szczególną grupą są osoby z niepełnosprawnością, które są narażone na wykluczenie cyfrowe ze względu na ograniczone możliwości zakupu odpowiednio dostosowanego sprzętu komputerowego, wynikające ze znacznie wyższych cen tych zestawów od sprzętu tradycyjnego.

               W roku 2021 rozpoczęto również prace nad przygotowaniem projektu, którego celem będzie stworzenie zupełnie nowego, bardzo rozbudowanego systemu digitalizacji na żądanie.

                Ważnym zadaniem realizowanym w 2021 r. była również dalsza praca nad merytorycznymi podstawami realizacji dwóch projektów pod roboczymi tytułami:

 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID”,
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską”.

                W 2021 roku prowadzono również merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów udostępnianych w ramach platform online WiMBP.

                Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku 2021 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem, bieżący nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów oraz do sieci bezprzewodowej w budynku głównym.

Prowadzono działania związane z poszerzeniem usług WiMBP udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Prace te objęły m.in. wdrożenie platform MS Teams oraz Clickmeeting, pakietu MS Office 365 A1, w tym m.in. utworzenie kont dla wszystkich pracowników merytorycznych, ich przeszkolenie.

               W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 400 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań realizowanych przez CPDB w roku 2021.

               Zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). Przeprowadzone ważniejsze zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2021 objęły:

 • CPDB:
  1. komputery dla pracowników;
  2. zapas różnych części komputerowych do napraw;
  3. zestawy tonerów do drukarek, laptopy do szkoleń i na sytuacje awaryjne (z MS Office);
  4. projektory;
 • filie miejskie:
  1. zestawy komputerowe;
 • gmach główny:
  1. zestawy komputerowe;
  2. kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3;
  3. licencje MS Office.

Wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • kopie zapasowe danych na serwerach,
 • obsługa stron www,
 • przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 • transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
 • edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • szkolenia dla bibliotekarzy,
 • wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczna czytelnikom (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
 • obsługa informatyczna filii,
 • pomoc przy inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • odbiór, konfiguracja oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektów.

               W roku 2021 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych oraz baz danych bibliograficznych. Prowadzono szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury

Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych, Internetu, prowadzą porady indywidualne oraz kursy grupowe. W mediatece Góra Mediów prowadzone są cykliczne warsztaty dla seniorów z obsługi komputera, smartfonów i czytników PocketBook – zarówno dla poczatkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników. We wszystkich agendach zachęcamy czytelników starszych, dotychczas nie korzystających z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego, do samodzielnej obsługi (wyszukiwanie książek, zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie).

Z porad bibliotekarzy mogli skorzystać nie tylko seniorzy, ale także wszystkie osoby mające problem z komputerem i Internetem, w tym osoby wykluczone cyfrowo. W agendach udostępniania możliwe były indywidualne szkolenia z zakresu obsługi komputera i wykorzystania środowisk Windows oraz korzystania z sieci www. Aktywnie pomagamy indywidualnym czytelnikom w obsłudze czytników Pocketbook, udostępnionych ze zbiorów obu zielonogórskich mediatek. Udzielamy pomocy przy tworzeniu konta Legimi, aktywowaniu hasła i wgrywaniu na czytnik ebooków z katalogu.

W mediatece Góra Mediów raz w miesiącu odbywają się warsztaty fotograficzne dla seniorów, prowadzone przez artystę fotografika Pawła Janczaruka.

Znajdujące się w mediatece Góra Mediów dwa urządzenia o nazwie Czytak Plus – z bazą kilkuset tytułów – pozwoliły wypożyczyć książki użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym.

Udostępniane są także filmy z audiodeskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku pozyskane z Fundacji Szansa dla niewidomych.

Dwóch pracowników Biblioteki uczestniczyło w szkoleniu z języka migowego, by pomóc w korzystaniu z usług biblioteki osobom niesłyszącym i niedosłyszącym.

Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2021 r. zrealizowano 45 wizyt domowych wypożyczając 530 egzemplarzy książek i audiobook’ów.

W okresie obostrzeń towarzyszących pandemii w 2020 roku wprowadziliśmy usługę „Książka z dostawą do domu”. Przy współpracy z wolontariuszami do domów osób szczególnie narażonych na ryzyko zachorowania, zbiory są dowożone na indywidualne zamówienie. W 2021 roku zrealizowano 24 wizyty, wypożyczając 100 egzemplarzy książek, filmów i audiobook’ów.

Zapoznajemy także grupy zorganizowane z działalnością poszczególnych agend, jak i całej Biblioteki podczas wycieczek odwiedzających Bibliotekę. Z tego typu spotkań w 2021 roku udało się skorzystać 66 grupom zorganizowanym.

Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalający odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy.

Słuchacze Zielonogórskiego UTW licznie uczestniczą w wydarzeniach w Bibliotece: spotkaniach autorskich, wystawach, projekcjach filmowych, spektaklach, koncertach oraz w zielonogórskiej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji. W 2021 imprezy oferowano hybrydowo: online i stacjonarnie. Słuchacze Z UTW pełnili zadania wolontariuszy pomagając w organizacji większych wydarzeń Biblioteki.

Biblioteka Obcojęzyczna:

Starsze osoby korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji w języku angielskim i niemieckim prowadzonych w roku 2021.

Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy. Organizujemy wydarzenia promujące kulturę i literaturę mniejszości narodowych, w tym imprezy ukraińskie we współpracy z Fundacją Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce oraz inne wydarzenia dla społeczności rosyjsko- i ukraińskojęzycznej (m.in. prelekcja o twórczości Vladimira Nabokova – grudzień 2021). Pomagamy również cudzoziemcom zapisywać się do Biblioteki, prowadzimy okresowo indywidualne zajęcia w języku polskim dla cudzoziemców. Zakupiliśmy kolejne książki do nauki j. polskiego jako obcego oraz książki w języku rosyjskim i ukraińskim zamawiane przez obcojęzycznych czytelników. Przekazujemy także starsze książki rosyjskie i ukraińskie, które otrzymujemy od polskich czytelników, rodzinom z Ukrainy. Wprowadziliśmy do księgozbioru rosyjskojęzycznego wybrane lektury obowiązujące w polskich szkołach, aby ułatwić dzieciom z mniejszości ukraińskiej ich przeczytanie.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych. W 2021 roku w dużej części była to pomoc w formie elektronicznej, głównie odpowiedzi na zapytania mailowe.

Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. W miarę możliwości prowadzono także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book’ów, w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury, głównie online. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych.

Wydawano kody dostępu do bazy Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu. Łącznie czytelnicy otrzymali 2221 kodów.

W Bibliotece udzielono 135 874 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 203 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 134 606; w Dziale Zbiorów Specjalnych: 65. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z rezerwacją i odbiorem zbiorów, automatyczną rejestracją i przedłużaniem wypożyczeń oraz innych.

                W Bibliotece Obcojęzycznej dostępne są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece” realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.

                 W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2021 roku 60 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2021 roku oprowadzono po Bibliotece 66 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 51 w gmachu głównym oraz 15 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.

                Poprzez prowadzenie profili Facebook i strony internetowej użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących nowości wydawniczych, oferty bibliotecznej, okolicznościowych imprez, spotkań, warsztatów i oferty online, organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury i portale tematyczne.

                Prowadzimy poradnictwo dla młodzieży i studentów w zakresie tworzenia bibliografii przedmiotowej (dominowały w tym roku: kontakt telefoniczny i poczta elektroniczna). Udostępniamy czasopisma i pomagamy w wyszukiwaniu informacji. Dodatkowo, na prośbę czytelników, sporządzane były bibliografie z wybranej tematyki.

                Raz w tygodniu na naszej stronie i FB Biblioteki ukazują się także recenzje przygotowane przez bibliotekarzy najnowszej literatury, która pojawia się w zasobach Biblioteki.

W roku 2021 kontynuowaliśmy projekt „Norwid Movie”. Raz w tygodniu, w rozgłośni Radia Index (w części zdalnie, w części stacjonarnie) pracownik Biblioteki przedstawia i promuje działalność Biblioteki. Szereg wydarzeń i znaczących informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz prowadzonych w Bibliotece inwestycji i remontów jest przekazywana mediom lokalnym i regionalnym (TVP 3 Gorzów, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio Plus, Radio RMF MAX) i innym.

W 2020 roku powołano nowe pismo: kwartalnik „Pasje literackie" wydawany wspólnie przez Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Publikowane są teksty autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wiersze, opowiadania, fragmenty prozy) oraz krótkie artykuły, recenzje, felietony i wywiady na temat ważnych wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzje literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim. Kwartalnik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze. W 2021 roku wydano 4 kolejne numery kwartalnika (oba podwójne).

8/ Działalność wydawnicza

Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje:

wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris” nr 1-2(74-75)/2021 , 152 s. [300 egz.];
 2. „Pro Libris” nr 2-3(76-77)/2021 , 148 s. [250 egz.];
 3. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1 (51)2021, 104 s. [200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski” nr 2 (52)2021, 110 s. [140 egz.];
 1. „Pasje Literackie” nr 6-7/2021 (kwartalnik WiMBP i ZLP); 24 s. [200 egz.];
 2. „Pasje Literackie” nr 8-9/2021 (kwartalnik WiMBP i ZLP); 24 s. [200 egz.];
 3. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” nr 11-12/2019-2020, numer specjalny autorstwa Alicji Lipińskiej i Marii Radziszewskiej pt. Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga; 174 s. [300 egz.].

wydawnictwa zwarte:

 1. 10 lat Prozy Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej - wydawnictwo jubileuszowe 106 s. [200 egz.];
 2. Jarosław Barańczak, Znak, 50 s. [600 egz.];
 3. Katalog 7. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki KOZZI-PSZONIAK-MACHALICA, 15-19 września 2021, Zielona Góra 2021, 118 s. [120 egz.];
 4. Katalog XXIII Otwartego Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego pn. MASKA, 98 s. [60 egz.];
 5. Andrzej Buck, Teatr małej ojczyzny. Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 1951-2010, 576 s. [450 egz.];
 6.  Katalog Henryk Krakowiak Malarstwo – Rysunek – Ceramika, 44 s. [300 egz.];
 7. Mirosława Szott, Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopetyki (współwydanie z Oficyną Uniwersytetu Zielonogórskiego), 262 s., [140 egz.];
 8. Jednodniówka Anińska, Grudzień 1915 reprint z maszynopisem we współwydaniu z Klubem Kolekcjonera i Kultury łowieckiej PZŁ Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka 182 s. [70 egz.];
 1. Artyści, ich dzieci i wnuki w portretach Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz – katalog powystawowy, 44 s. [140 egz.];
 2. 10 lat Festiwalu Filmu i Teatru – edycja jubileuszowa.

wydawnictwa elektroniczne:

 1. Katalog XXIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny pn. MASKA;
 2. Katalog 7. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Machalica, 15-19 września 2021, Zielona Góra 2021;
 1. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1 (51)2021;
 2. „Bibliotekarz Lubuski” nr 2 (52)2021.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)

Czwartki Lubuskie – 20 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi autorami i promocje książek:

28 stycznia         Spotkanie autorskie online połączone z promocją najnowszego tomiku poetyckiego Dziewczyna z warkoczem Katarzyny Jarosz-Rabiej, poetki, członkini zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, aktywnej uczestniczki życia kulturalnego Zielonej Góry – występuje w Teatrze „Czego Nigdy” Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i kabarecie „Monte Verde” Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Transmisja live na FB Biblioteki.

4 lutego                Promocja online publikacji Kościół na rynku. Eseje pastoralne ks. prof. Andrzeja Draguły, teologa i publicysty, znawcy kultury popularnej, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych, autora wielu książek. Transmisja live na FB Biblioteki.

11 lutego             Promocja online tomiku wierszy W stronę praźródła Brygidy Kościuchy-Wieczorek, poetki, prozaiczki, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Spotkanie wzbogacone prezentacją rysunków Eriki Schirmer, niemieckiej pisarki, autorki licznych piosenek, opowiadań i rymowanek dla dzieci, a także twórczyni wielu kunsztownych wycinanek, które służą jako ilustracje do książek, kalendarzy i śpiewników. Transmisja live na FB Biblioteki.

18 lutego             Koncert online Andrieja Kotina, zielonogórskiego barda, poety. Artysta w towarzystwie Katarzyny Pusowskiej, skrzypaczki zaprezentował w programie Dzwony miasta Kitież, swoje ulubione rosyjskojęzyczne utwory – romanse, pieśni rosyjskich bardów oraz twórczość kultowych rockowych wykonawców i zespołów. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

26 lutego             Spotkanie online z Konradem Piaseckim, uznanym publicystą, dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, wykładowcą w Collegium Civitas na kierunku Dziennikarstwo i nowe media, autorem publikacji Zamki na piasku. 20 obrazków z życia dziennikarza, jurorem Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich 2020. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

4 marca                Promocja online książki Spis treści. 66 postaci, które… Eugeniusza Kurzawy, poety, redaktora książek i opracowań, dziennikarza, regionalisty, inspiratora projektów kulturalnych i społecznych, honorowego prezesa zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

11 marca             Promocja online książki Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu Krzysztofa Fedorowicza, pisarza, poety, dziennikarza, winiarza, nominowanego do Nagrody Literackiej Nike 2021, dwukrotnego zdobywcy Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

18 marca              Promocja online publikacji Zapiski Lubuszan z „czasów zarazy” 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka autorstwa prof. Doroty Szaban i prof. Beaty Trzop, socjolożek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikacja nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2020.

8 kwietnia            Promocja online publikacji Plaża zbawionych. Kazania na czasie ks. prof. Andrzeja Draguły, teologa i publicysty, znawcy kultury popularnej, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych, autora wielu książek. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

15 kwietnia          Spotkanie autorskie online z Władysławem Edelmanem, autorem opowiadań, tekstów satyrycznych, fraszek i limeryków nagradzanych na ogólnopolskich konkursach, m.in. w Bogatyni (Turniej Łgarzy), Przemyślu (Turniej Satyry „O złotą Szpilę”), Myślenicach (Konkurs Literacki „Fraszka Igraszka”), Zielonej Górze (Konkurs Literacki im. Anny German). Autor to słuchacz Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członek Kabaretu Monte Verde. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

22 kwietnia          Promocja online książki Strzyga Aldony Reich, zielonogórskiej pisarki, autorki kryminałów. Transmisja live na FB Biblioteki.

29 kwietnia          Promocja online najnowszych publikacji dra Andrzeja Bucka, dyrektora Biblioteki Norwida – 10 lat Prozy Poetów, Anna Tokarska. Utwory zebrane oraz prezentacja dotychczasowej wieloletniej działalności wydawniczej i edytorskiej. Transmisja live na FB Biblioteki.

13 maja                 Czwartek Lubuski online z Czesławem Sobkowiakiem, poetą, prozaikiem, autorem kilkunastu tomików poetyckich, krytykiem literackim, współpracownikiem regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Spotkanie połączone z promocją polsko-czeskiego tomiku poetyckiego pt. Późne lata. Wybór wierszy / Pozdní léta. Výbor z poezie (Akwedukt 2021). Transmisja live na FB Biblioteki.

20 maja                 Czwartek Lubuski online z Marcinem Radwańskim, zielonogórskim prozaikiem, laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017 w kategorii sensacja, wiceprezesem zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich, redaktorem naczelnym czasopisma „Pasje Literackie”. Spotkanie połączone z promocją książki W objęciach pisarza. Transmisja live na FB Biblioteki Norwida.

27 maja                 Promocja książki Wbrew pozorom Hanny Bilińskiej-Stecyszyn, autorki mieszkającej w Lubniewicach, nominowanej w 2019 roku do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego Prowadzi blog „Kobieta domowa”'. Wydarzenie odbyło się hybrydowo – z udziałem publiczności oraz transmisja live na FB Biblioteki.

17 czerwca         Promocja publikacji Siedem grzechów przeciwko seksualności (Wydawnictwo Poradnia K) prof. Zbigniewa Izdebskiego, seksuologa i pedagoga, specjalisty w zakresie poradnictwa rodzinnego, wykładowcy akademickiego.

23 września        Prezentacja dwujęzycznego tomiku poetyckiego Gedanken. Myśli, Rolanda Hellmanna, fotografa i autora książek.

28 października Promocja debiutanckiego tomiku …czyli poetycka krzyżówka dla dorosłych Krzysztofa Bąkowskiego, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

5 listopada          Spotkania z prof. Pawłem Śpiewakiem, socjologiem, historykiem idei, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, publicystą, dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 2011–2020, autorem książek. Prowadzenie Konrad Stanglewicz. Po spotkaniu odbył się koncert w wykonaniu Aleksandry Idkowskiej przy akompaniamencie muzyków Dawida Troczewskiego (piano) i Marcina Króla (skrzypce). Główny organizator: Lubuska Fundacja Judaica.      

16 grudnia          Promocja książek: Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga autorstwa Alicji Lipińskiej i Marii Radziszewskiej oraz Jednodniówka Anińska. Reprint w opracowaniu Henryka Leśniaka, leśnika i myśliwego ze Strzelec Krajeńskich, wiceprezesa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim. Promocji towarzyszyło otwarcie wystawy fotografii i pamiątek pn. Włodzimierza Korsaka fascynacje przyrodą.

20 wystaw czasowych w holu, galerii, łączniku i na zewnątrz:

I-II 2021: Powstanie Warszawskie piosenką i wierszem pisane – wystawa z okazji 100. urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Pokolenia Kolumbów. Wystawa ze Zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Ekspozycja unikalnych fotografii powstańców – dzieci, młodzieży, żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek AK, a także miasta objętego walką. Zdjęciom towarzyszyła powstańcza poezja i teksty piosenek, które opisują wydarzenia tamtych dni. Ponadto gazetki i biuletyny z 1944 r. oraz fragmenty pamiętnika Józefy Lis-Błońskiej, matki Danuty Lis-Błońskiej – łączniczki i uczestniczki Powstania Warszawskiego.

II 2021: Lubuskie Wawrzyny 2020 – wystawa książek i publikacji zgłoszonych do Konkursu w trzech kategoriach LWL, LWN i LWD.

II-IV 2021: Nieistotne Niedyskrecje Wizualne – wystawa malarstwa prof. Jarosława Łukasika, malarza, krytyka sztuki, adiunkta na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, autora tekstów o sztuce współczesnej. Wernisaż odbył się 25 lutego.

V.2021: Na rynku usiąść w Kazimierzu… – wystawa fotogramów Stefana Kurzawińskiego, pasjonata fotografii, który przez ponad 20 lat dokumentował niepowtarzalny klimat Kazimierza Dolnego, był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Artysta zmarł w 2013 roku. Finisaż wystawy odbył się 1 czerwca. Po finisażu opowieść o Kazimierzu nad Wisłą przedstawił Andrzej Buck. Wydarzenie z udziałem publiczności w ramach Tygodnia Bibliotek 2021.

V.2021: Poetyckie schody oraz Labirynt Żegleniainstalacje poetyckie prezentująca wiersze wizualne Grzegorza Żeglenia, poety, nauczyciela, dziennikarza ze Szprotawy, który w ten sposób promuje poezję w ramach koncepcji „Słowa w obrazie miasta.” Instalacje znajdują się na schodach przed wejściem głównym Biblioteki oraz na zewnętrznej ścianie budynku WiMBP.

VI.2021: Jest w orkiestrach dętych siła – wystawa fotografii Bogdana Jana Springera oraz Włodzimierza Włodarczaka, pasjonatów fotografii. Ekspozycja prezentowała Orkiestrę Dętą Zastal w Zielonej Górze, działającą nieprzerwanie od 1947 roku. Wystawie towarzyszyła ekspozycja instrumentów dętych z kolekcji Jarosława Wnorowskiego, muzyka Orkiestry. Wernisaż odbył się 8 czerwca. Wydarzenie z udziałem publiczności.

VI.2021: Zaraźliwy Uśmiech – wernisaż wystawy rysunku satyrycznego Czesława Przęzaka, jednego z najbardziej znanych polskich karykaturzystów, mistrza rysunkowego dowcipu, artysty plastyka, malarza, członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Kurator wystawy: Maria Radziszewska. Wernisaż 10 czerwca. Wydarzenie z udziałem publiczności.

VI.2021: Rysunki Norwida prezentacja odbitek oryginalnych rysunków Cypriana Norwida ze zbiorów WiMBP z okazji 200. urodzin patrona Biblioteki. Prezentacja rysunków w Galerii Przechodnia przed gmachem głównym Biblioteki. Otwarcie wystawy odbyło się 9 czerwca.

VII.2021: Lubuska Szkoła Fotografii Marzeny Więcek – dyplomowa wystawa fotograficzna absolwentów Lubuskiej Szkoły Fotografii działającej przy Akademii Twórczych Poszukiwań. Prace powstały pod okiem dr Ewy Jędrzejowskiej (pracownia fotografii artystycznej), Elżbiety-Eli Przybyły-Szpakowskiej (pracownia fotografii portretowej), Tomasza Gawałkiewicza (pracownia fotografii reportażowej) i Marka Sarnowskiego (pracownia fotografii klasycznej). Wernisaż 10 lipca. Wydarzenie z udziałem publiczności.

VII-VIII.2021: Na wschodzie bez zmian – wystawa fotografii Pawła Janczaruka, artysty, członka Związku Polskich Artystów Fotografików. Wernisaż 14 lipca. Wydarzenie z udziałem publiczności.

VIII.2021: Summer work and travel ph. Pracuj i podróżuj – fotografie z różnych zakątków Ameryki. 40 zdjęć finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA. Wystawa przedstawia USA pokazane „poza wydeptanymi ścieżkami”, zorganizowana we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie w ramach projektu "Spotkania z kulturą amerykańską". Wystawa prezentowana w łączniku Biblioteki. Wystawa czynna od 6 sierpnia.

IX.2021: Pokonkursowa wystawa XXII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Maska. Finisaż wystawy z udziałem jurorów i zdobywcy Grand Prix Tomasza Brody. Obecni byli także zielonogórscy laureaci. Na wystawie zaprezentowano 94. prace artystów z całego świata, uhonorowane nagrodami regulaminowymi i specjalnymi oraz wiele innych starannie wybranych, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Finisaż odbył się 28 września.

IX.2021: Lubuskie smaki dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego ph. Smaki dziedzictwa. Na wystawie – dokumenty życia społecznego m.in.: ulotki, programy festiwalowe, nalepki na produkty regionalne, alkohole, plakaty i programy winobraniowe, także fotografie przedstawiające świętowanie winobrania. Ponadto przepisy na potrawy regionalne Ziemi Lubuskiej. Wystawa eksponowana w łączniku Biblioteki.

IX-X.2021: Żar słowa i treści rozsądek ekspozycja o życiu i twórczości Cypriana Norwida, poety, myśliciela, artysty grafika, patrona WiMBP, autorstwa Barbary Wachowicz, nieżyjącej od 2018 roku pisarki, reportażystki, fotografki, scenarzystki, publicystki, znanej autorki biografii o Mickiewiczu, Sienkiewiczu, Żeromskim, Kościuszce, Krasińskim i wielu innych sławnych Polakach. Wystawę udostępniło Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Finisaż wystawy poprzedziło otwarcie Skweru Poetów przed gmachem Biblioteki. Ławeczki: Anny Tokarskiej, Janusza Koniusza, Michała Kaziowa, Andrzeja K. Waśkiewicza, Mieczysława Warszawskiego. Finisaż wystawy odbył się 24 września, w 200. rocznicę urodzin Norwida, patrona Biblioteki.

X.2021: Dotknąć marzeń – jubileuszowa wystawa gobelinów z okazji 35-lecia Klubu Tkaniny Artystycznej „Anna” przy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Wernisaż odbył się 7 października. Ponadto 2 listopada zorganizowano finisaż wystawy, podczas którego zaprezentowano zgromadzonej publiczności archiwalne filmy z wystaw oraz z działalności Klubu Tkaniny.

X.2021: Obiektywnie skoncertowani III. Fotografie muzyczne – wystawa fotografii Krzysztofa Niźnika, fotografa-amatora, miłośnika muzyki, zwłaszcza jazzowej. Główny obszar jego fotograficznych zainteresowań to koncerty krajowych i zagranicznych artystów jazzu. Wydarzenie odbyło się w ramach XXVII Festiwalu Green Town of Jazz. Wernisaż odbył się 20 października. Otwarciu towarzyszył występ Jazz Trio – studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

XI.2021: Krakowiak – malarstwo, rysunek, ceramika – wystawa z okazji 80. urodzin malarza, rysownika, twórcy ceramiki, także pedagoga, członka zielonogórskiego okręgu ZPAP – Henryka Krakowiaka. Wydarzenie w ramach 11. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. Wernisaż odbył się 4 listopada. Towarzyszył mu występ muzyków z Filharmonii Zielonogórskiej.

XII.2021: Artyści, ich dzieci i wnuki w portretach Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz wystawa portretów z okazji 55-lecia pracy twórczej i 80. urodzin. malarki, członkini zielonogórskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Artystka uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Wernisaż odbył się 9 grudnia.

XII.2021: Włodzimierza Korsaka fascynacje przyrodą – wystawa fotografii i pamiątek ze zbiorów Henryka Leśniaka, leśnika i myśliwego ze Strzelec Krajeńskich, wiceprezesa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim, autora publikacji Jednodniówka Anińska. Reprint. Otwarcie wystawy połączone z promocją książek Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga autorstwa Alicji Lipińskiej i Marii Radziszewskiej oraz Jednodniówka Anińska. Reprint w opracowaniu Henryka Leśniaka. Otwarcie wystawy odbyło się 16 grudnia.

XII.2021: Nasi w dziełach Wielkich Mistrzów – wystawa fotografii z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Fotografie inspirowane wielkimi dziełami światowych i polskich malarzy: Dziewczyna z perłą Johannesa Vermeera, Portret damy w perłach Tadeusza Styki, Portret damy w futrzanej etoli Alonso Sanchez Coello, Portret młodego mężczyzny Dominikosa Theotokopulosa, Tymoteusz Jana van Eycka. Wystawa prezentowana w łączniku od 10 grudnia.

W filiach miejskich działa sześć mini galerii: Galeria Młodych przy Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Galeria Na Górze przy mediatece Góra Mediów, Galeria „Makowa” przy Lubuskim Laboratorium Książki GreenBook, Galeria Na Ptasiej przy Filii nr 1, Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka i Galeria Podgórna przy Filii nr 4. Prezentują one prace zielonogórskich twórców, artystów, pasjonatów, grup plastycznych. Poprzez spotkania i wernisaże integrują lokalną społeczność Zielonej Góry. W większości wkomponowane w przestrzeń wypożyczalni z jednej strony przydają walorów estetycznych poszczególnym filiom, przyciągają do bibliotek osoby związane z plastyką, a do plastyki – czytelników biblioteki. Podczas pandemii agendy nie zaprzestały swojej działalności propagującej obok dobrej literatury, także dobrą sztukę.

Stacjonarnie przygotowano 44 wystawy. Były to wystawy artystyczne promujące zarówno osoby debiutujące, jak i profesjonalistów, połączone z wernisażami, m.in.:

 • „Mechanizmy” Katarzyna Kudełka, mediateka Góra Mediów,
 • „Mała ojczyzna w obrazach malowana” prace plastyczne uczniów z Nowogrodu Bobrzańskiego, mediateka Góra Mediów,
 • „Impresje” Mirosław Janiszewski, mediateka Góra Mediów,
 • „Mała ojczyzna w obrazach malowana” zrealizowana przy współpracy z Działem Regionalnym Biblioteki Norwida, mediateka Góra Mediów,
 • „Polski Projekt Archeologiczny w Kolorado”. Wystawa przedstawiająca projekt archeologiczny pod kierunkiem dr Radosława Palonki z Uniwersytetu Jagiellońskiego - doświadczenia i obserwacje z dwóch ekspedycji studentów Archeologii UJ w latach 2011 i 2012;
 • „Summer work and travel” – wystawa fotografii z różnych zakątków Ameryki „poza wydeptanymi ścieżkami”– 40 zdjęć – finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA;
 • „A może jaśniej...” – fotograficzna wystawa Dariusza Wojciechowskiego, Filia nr 1;
 • „Moje Kobiety” – malarska wystawa Mirosławy Sokołowskiej, Filia nr 1;
 • „TOP 10. Najlepsze okładki płyt rockowych” - wystawa grafik z podkładem muzycznym z tychże płyt, F1;
 • „Bilans strat” – malarska wystawa Alicji Hejnowicz, Filia nr 1;
 • „Malarskie inspiracje. Barbara Nawrocka-Kuryło interpretuje dzieła wielkich artystów”, Filia nr 1;
 • „Zmierzch pary(wozów)” – fotograficzna wystawy Włodzimierza Włodarczaka, Filia nr 1;
 • „Tańczące rzeźby Hanny Najdowskiej” – wystawa drewnianych rzeźb, którym towarzyszą obrazy artystki, Filia nr 1;
 • „Moja sukienka – mądry wybór” wystawa odzieży „zdobywczej” zawsze modnej Anny Polak i Anny Kwapińskiej, Filia nr 4;
 • „We mgle” - wystawa fotograficzna Dariusza Wojciechowskiego, Filia nr 4;
 • „Wewnątrz” – wystawa grafik Pauliny Pochanke, Filia nr 4;
 • „Wystawa komiksów o zmianach klimatu/ Talking Bubbles International Comics Competition”, Filia nr 4;
 • „Nasz świat” - wystawa malarstwa Mirosławy Sokołowskiej, Filia nr 11;
 • Wystawa prac Pracowni Plastycznej Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Anny Nabel-Myszkiewicz i Pracowni Sztuki Dekoracyjnej pod kierunkiem Olgi Lemińskiej, Filia nr 11;
 • Wystawa Prac Pracowni Reklamy Wizualnej pod kierunkiem Romana Frodymy, Filia nr 11;
 • „Małe formy rzeźbiarskie” – wystawa prac uczniów II kl. CKZiU nr 1 „Budowlanka”, pod kierunkiem Roberta Tomaka, Filia nr 11;
 • „Kolory świata” wystawa malarska Jadwigi Maksymowicz, Filia nr 12;
 • „Bilans strat” wystawa malarska Alicji Hejnowicz, Filia nr 12;
 • „Wędkarze” wystawa fotograficzna Ewy Kwaśniewicz, Filia nr 12;
 • „Letnie impresje” wystawa malarska Mirosławy Sokołowskiej, Filia nr 12;
 • „Tańce na niebie” wystawa fotograficzna Ewy Kwaśniewicz, Filia nr 12;
 • wystawa fotograficzna Klubu Fotooko ZUTW – Przegląd roku 2021, Filia nr 12;
 • „Kobiecy punkt widzenia” wystawa prac Sylwii Piłki, Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook;
 • „Himalaje” obrazy fotograficzne Ewy Horodyskiej;
 • „A co ja tutaj robię” wystawa Leny Kot, mediateka Szklana Pułapka.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne

Lubuskie Wawrzyny 2020

25 lutego 2021 wręczono 27. Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza został Krzysztof Fedorowicz za książkę „Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu”, Kraków 2020. Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja został Czesław Markiewicz za tomik „Tropy”, Toruń 2020.

Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Naukowego został Dariusz Aleksander Rymar za pracę „Przegrałem jak żołnierz”. Zdzisław Morawski (6 IX 1926-28 X 1992) - biografia polityczna, Gorzów Wielkopolski 2020.

Laureatką Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego została Maja Sałwacka za reportaże: „Śmierć w domu spokoju”; „Cześć dziewczyny!”; „Chcesz leczyć, buduj rondo skuteczny reportaż interwencyjny opatrzony komentarzem Gest Lichockiej i rondo Kaliszuka (jako całość)”; „Życie w zakaźnej karetce”.

Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena (25 marca 2021) – przedsięwzięcie online skierowane było do uczniów szkół podstawowych (zaproszone zostały dziecięce DKK z województwa). Celem zadania była promocja twórczości J. R. R. Tolkiena oraz polskiej i zagranicznej literatury fantasy. Przedsięwzięcie to performatywne czytanie fragmentów książek Tolkiena w wykonaniu znanych osób z województwa lubuskiego (dziennikarze, aktorzy, moderator DKK z Zielonej Góry). Liczba wyświetleń: 529.

Czytelnia Dramatu – cykl comiesięcznych spotkań z dramatem współczesnym. W roku 2021 odbyło się 10 spotkań. Część online, część stacjonarnie i hybrydowo, m. in. „Radio Kultura” Maksima Dośko, „Gospodyni domowa” Rafała Wojasińskiego, „Szczegółowa teoria życia i umierania” Michała Zdunika, „Śmieszny staruszek” Tadeusza Różewicza, „Ucho Kuby Kaprala”, „Farmaceuta” Anny Dykczak, „Nie jesteś moim Abbą” Lecha Mackiewicza, „Warkocz Amelii” Stefana Grabińskiego, „Kogut na księżycowej drodze” Jerzego Górzańskiego.

Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Norwida i Stanisława Lema.
Obchody Roku Stanisława Lema: na stronie Facebooka mediateki Góra Mediów prezentowano cyklicznie filmy, które były wizualną interpretacją „Bajek robotów” Stanisława Lema. Ponadto w ramach konwersatorium 12 maja 2021 r. Roman Wojciechowski (WiMBP) zaprezentował wykład Wizjoner czy konserwatysta? Wizja książek i bibliotek w utworach Lema. Opowieść całkiem nienaukowa.

Obchody Roku Cypriana Kamila Norwida (patrona Biblioteki):

 • 23 października: rodzinna gra pn. Zaczytani w Norwidzie. Uczestnicy gry – zespoły rodzinne, które chciały poznać, poszerzyć lub sprawdzić wiedzę o życiu i twórczości Cypriana Norwida, a jednocześnie poznać miejsca Biblioteki Norwida, w których eksponowana jest pamięć o patronie. Zadaniem uczestników było wykonanie 8 zadań, dotyczących życia i twórczości Norwida w wyznaczonych miejscach – w gmachu głównym Biblioteki. Nagroda główna – czytnik PocketBook Touch Lux 5, koszulki reklamowe z wizurenkiem Cypriana Norwida oraz słodycze. Rodzinna Gra zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału w Zielonej Górze oraz współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra;
 • wrzesień-październik: wystawa Żar słowa i treści rozsądek – ekspozycja o życiu i twórczości Cypriana Norwida, poety, myśliciela, artysty grafika, patrona WiMBP, autorstwa Barbary Wachowicz;
 • 10/11 listopada – Noc z Norwidem – w budynku Oranżerii w Parku Książęcym w Zatoniu, wspólnie z Fundacją Ogrody Kultury im. księżnej Dino, zorganizowano wydarzenie w ramach obchodów Święta Niepodległości oraz Roku Norwidowskiego. W programie: wystawa 5. oryginalnych rysunków Cypriana Norwida ze zbiorów WiMBP; prelekcja na temat wartości artystycznej kolekcji Muzeum Ilustracji Książkowej Biblioteki Norwida i spuścizny po poecie, recytacja poematu A Dorio ad Phrygium, wiersze i listy Cypriana Norwida do kobiet;
 • w mediatece Góra Mediów zrealizowany został film pt. „Norwid wiecznie żywy”; w filmowej etiudzie wystąpił Ernest Nita, aktor Lubuskiego Teatru oraz Natalia Dyjas-Szatkowska i Aleksandra; film „Norwid wiecznie żywy” był prezentowany w mediach społecznościowych Biblioteki Norwida i mediateki Góra Mediów oraz podczas uroczystości z okazji jubileuszu 70.Biblioteki;
 • Czytamy Norwida na Ptasiej – 20 filmów emitowanych na Facebooku od lutego do września,
  na których prezentowaliśmy fragmenty twórczości Cypriana Norwida w interpretacji pracowników, czytelników i zaproszonych gości;
 • Filia nr 2: konkurs / zabawa online „Wersuj z Norwidem”; w każdym miesiącu, w dniu urodzin Norwida na FB Filii ukazywał się niepełny fragment jednego z wierszy Norwida, który czytelnicy uzupełniali swoimi propozycjami;
 • Filia nr 4 na profilu FB: prezentacje filmów ph: „Czytamy Norwida”;
 • Filia nr 5: projekt „Norwid w naszych oczach” – montaż słowno-muzyczny, wzbogacony o rysunki i szkice poety umieszczony na profilu FB.

Po raz 10. zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji, inicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodowe Czytanie (wrzesień 2021) – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Zielonogórska edycja odbyła się 2 września. Czytali: Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, Zofia Banaszak, prezes ZUTW, ks. prof. Andrzej Draguła, red. Barbara Kuraszkiewicz-Machniak, Agata Miedzińska, dyrektor ZOK, mecenas Anna Wojniusz oraz Natalia Dyjas-Szatkowska, Halina Bohuta-Stąpel, Magdalena Faron i Anna Urbańska z Biblioteki Norwida. Egzemplarze Moralności pani Dulskiej przyniesione przez publiczność zaopatrzono w specjalną, okolicznościową pieczęć otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

 1. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (8 listopada-2 grudnia); w ramach Festiwalu odbyło się 11 spotkań autorskich, w tym 2 online, interdyscyplinarny wieczór w Zatoniu, czytanie performatywne w ramach Czytelni Dramatu, Turniej poetycki na interpretację wiersza Anny Tokarskiej oraz Koncert Galowy Festiwalu. Wydarzenie zrealizowano przy pomocy finansowej Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Patronat Honorowy Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wszystkie spotkania transmitowano na FB Biblioteki Norwida oraz kanale YouTube Biblioteki.

8 listopada          Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim, pisarzem, publicystą i dziennikarzem, autorem opowiadań i powieści, m.in. Horror Show, Tracę ciepło, Święty Wrocław, Szczęśliwa ziemia. Jego powieści wielokrotnie były nominowane i wyróżniane w prestiżowych konkursach literackich. Laureat Nagrody im. J. Zajdla, Paszportu Polityki za powieść Inna dusza (2016) oraz Nagrody Literackiej m. st. Warszawy za powieść Kult (2020).

9 listopada          Spotkanie autorskie z Piotrem Łopuszańskim, filozofem, dziennikarzem, publicystą, historykiem sztuki i polonistą; od ponad 30 lat badacz twórczości i życia Bolesława Leśmiana, autor 5 książek o poecie: Leśmian (2000), Zofia i Bolesław Leśmianowie (2005), Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią (2006), Bolesław Leśmian w Warszawie (2017), Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian. Biografia (2021).

10 listopada        Spotkanie autorskie z Zofią Turowską, pisarką, dziennikarką i reportażystką, autorką bestselleru Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, współautorką kultowego reportażu Kto tu wpuścił dziennikarzy? oraz biograficznej opowieści Beaty Tyszkiewicz Nie wszystko na sprzedaż. Napisała również opowieść o Zofii Nasierowskiej Fotobiografia, biografię Janusza Majewskiego Majewski. Film – kobieta jego życia oraz kolejny literacki portret polskiej poetki Osiecka. Nikomu nie żal pięknych kobiet (2020). Premiera jej najnowszej książki Gustaw. Opowieść o Holoubku miała miejsce w marcu 2021.

10/11 listopada  Noc z Norwidem w godz. 20.00-2.00, w budynku Oranżerii w Parku Książęcym w Zatoniu zorganizowano, wspólnie z Fundacją Ogrody Kultury im. księżnej Dino, wydarzenie w ramach obchodów Święta Niepodległości oraz Roku Norwidowskiego. W programie: wystawa 5. oryginalnych rysunków Cypriana Norwida ze zbiorów WiMBP (słowo na temat wartości artystycznej kolekcji Muzeum Ilustracji Książkowej Biblioteki Norwida i spuścizny po poecie – Maja Radziszewska, kustosz Działu Zbiorów Specjalnych), recytacja poematu A Dorio ad Phrygium w wykonaniu Magdaleny Faron, wiersze i listy Cypriana Norwida do kobiet… w wykonaniu aktorów Alicji Stasiewicz i Lecha Mackiewicza, poezja śpiewana w wykonaniu Zuzy Wiśniewskiej, laureatki 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, poczęstunek w Kawiarni Literackiej, rozmowy przy kawie i czekoladzie, w tle muzyka Fryderyka Chopina. Organizatorzy: Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino oraz Biblioteka Norwida.         

12 listopada        Spotkanie autorskie z Radosławem Młynarczykiem, absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, odkrywcą i edytorem młodzieńczej powieści Marka Hłaski Wilk, a także tomu juweniliów pisarza Najlepsze lata naszego życia. Uczestniczył w pracach nad wydaniem listów i pamiętnika Hłaski, a także serii jego utworów wybranych. Współzałożyciel działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego pracowni naukowej „Literackie Trójmiasto. Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności", stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor biografii Hłasko. Proletariacki książę (2020).

15 listopada       Promocja publikacji Posty ks. prof. Andrzeja Draguły, teologa i publicysty, stałego współpracownika „Tygodnika Powszechnego”, znawcy kultury popularnej, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych.

16 listopada       Spotkanie autorskie z Wandą Michalak, autorką książki Literackie Noblistki. Piętnaście lasek dynamitu.

17 listopada        Spotkanie autorskie z Anną Król, autorką książek i scenariuszy, reżyserką spektakli teatralnych i projektów audiowizualnych, wydawczynią, pomysłodawczynią i dyrektorką festiwalu literackiego Big Book Festival, autorką książek: Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie, Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia oraz Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach.

18 listopada        Spotkanie autorskie online z Justyną Sobolewską, krytyczką literacką, pisarką i dziennikarką związaną na stałe z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów Książka o czytaniu, wyboru opowiadań Kornela Filipowicza Moja kochana, dumna prowincja i biografii Kornela Filipowicza Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.

19 listopada        Premiera powieści Szwindel w Grünbergu Afreda Siateckiego, prozaika, dziennikarza, redaktora, publicysty, reportażysty, autora słuchowisk.       

23 listopada        Turniej poetycki na interpretację wiersza Anny Tokarskiej oraz promocja kolejnego numeru (76/77) pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris”. Zwycięzców konkursu wyłoniło jury. Konkurs poprzedziła promocja kolejnego numeru pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris” (76/77). Publiczność obejrzała również fragment filmu „Nieparzysta. Anna Tokarska” upamiętniającego zielonogórską poetkę.

24 listopada       Czytelnia DramatuWarkocz Amelii wg Stefana Grabińskiego. Czytali: Daniel Zawada, Anna Stasiak, Jakub Rej przy muzyce w wykonaniu Jakuba Kotowskiego, skrzypka Filharmonii Zielonogórskiej. Pomysłodawca cyklu dr Andrzej Buck.

25 listopada        Spotkanie online z Kordianem Piwowarskim, reżyserem filmowym i scenarzystą, artystą sztuki video, kompozytorem muzyki elektronicznej. Zrealizowane filmy m.in. Miszmasz czyli Kogel Mogel 3, Baczyński, Jaskinia Filozofów. Za scenariusz do opartego na życiorysie Stanisława Przybyszewskiego filmu Żółty płaszcz otrzymał Nagrodę Fundacji im. Andrzeja Munka. Rozmowa o książce Nagie dusze (2021).

30 listopada        Koncert Galowy Prozy Poetów i Zielonogórskiego Salonu Poezji – promocja płyty Tequila i sól z udziałem duetu: Grzegorz Tomczak – poeta, kompozytor, autor tekstów piosenek, artysta estradowy oraz Iwona Loranc, śpiewająca aktorka związana z Teatrem Buffo i Teatrem Komedia.

2 grudnia             Promocja książki – gawędy kulinarnej pt. Umami. Opowieści i przepisy Joanny Brodzik, znanej aktorki filmowej i telewizyjnej.

Cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich – 9 spotkań (lipiec-sierpień):

1 lipca   Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską, popularną i cenioną pisarką, doktor nauk medycznych, ze specjalizacją w neurologii i epileptologii, autorką m.in. bestsellerowej sagi Stulecie Winnych.

8 lipca   Spotkanie z dr. Grzegorzem Biszczanikiem, historykiem, regionalistą. Rozmowa o publikacji Wczoraj Grünberg – dziś Zielona Góra (Ghosts of Grünberg).

15 lipca Spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim, pisarzem, poetą, felietonistą, scenarzystą i artystą kabaretowym i rozmowa o książce Rytuał Łowcy.

22 lipca Spotkanie autorskie z Alfredem Siateckim, zielonogórskim prozaikiem, dziennikarzem, redaktorem i publicystą – rozmowa o książce Pomsta.

29 lipca Spotkanie autorskie z Marzeną Rogalską, dziennikarką, prezenterką telewizyjną i autorką książek. Rozmowę o nowej trylogii powieściowej pt. Saga o Karli Linde prowadziła red. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.

5 sierpnia Spotkanie autorskie z Daną Newelską, autorką książek Talon na drugie życie i Paracynamon, wyróżnioną Lubuskim Wawrzynem Literackim w 2015 roku, mieszkanką Lubska.

12 sierpnia Spotkanie autorskie z Jarosławem Barańczakiem, inżynierem, politykiem i urzędnikiem państwowym, byłym wojewodą zielonogórskim. Rozmowę z gościem o debiutanckim tomiku Znak prowadził Czesław Sobkowiak.

19 sierpnia Spotkanie autorskie z Konradem Wojtyłą, poetą, krytykiem literackim, literaturoznawcą, publicystą – rozmowa o książce ANTY-antychryst? Wojaczek religijny.

26 sierpnia Spotkanie autorskie z Agnieszka Olejnik, pisarką, nauczycielką, autorką powieści obyczajowych, kryminałów oraz komedii romantycznych.

Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – gospodarz salonu Andrzej Buck. W 2021 roku odbyło się 13 spotkań (styczeń-październik):

10 stycznia          Pan jest po stronie nadziei… wiersze i proza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, esej Kazimierza Wyki List do Jana Bugaja oraz Śmierć Słowackiego Jerzego Zagórskiego w wykonaniu aktorów Beaty i Artura Belingów. Transmisja live – FB oraz kanale YouTube Biblioteki.

 24 stycznia         Rodzinne czytanie poezji Agnieszki Ginko w wykonaniu pary aktorskiej Małgorzaty Pritulak, Zdzisława Wardejna oraz rodziny artystów. Gospodarz Salonu oraz scenariusz Andrzej Buck i Zdzisław Wardejn. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

14 lutego             Poetyckie sceny z Szekspira – wybrane fragmenty dzieł Williama Szekspira: Romeo i Julia, Makbet, Antoniusz i Kleopatra, Poskromienie złośnicy w wykonaniu par, które nadesłały nagrania video i uczestniczyły w Walentynkowym Konkursie inspirowanym dziełami dramaturga. Scenariusz Andrzej Buck. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

14 marca             Miłości…! Cyprian Norwid do Marii Kalergis. Tadeusz Borowski do Marii Rundo. Krzysztof Baczyński do Basi Drapczyńskiej. Stanisław Grochowiak do Anny Magdaleny Herman. Tadeusz Różewicz do żony Wiesławy. Wybrane teksty czytali: Olek Buchowiecki, Andrzej Buck, Andrzej Draguła, Marcin Radwański, Roman Wojciechowski. Scenariusz Andrzej Buck. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

28 marca             Wielkanocny pacierz... Wiersze Jana Twardowskiego, Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Karola Wojtyły, Ernesta Brylla, Krzysztofa Ildefonsa Gałczyńskiego, Roman Brandstaetter’a czytali przyjaciele i bibliotekarze Biblioteki Norwida. Scenariusz Andrzej Buck. Oprawa muzyczna Wojciech Brodziński. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

4 kwietnia            O Wielkim Piątku i dyngusie na podstawie pamiętników ks. Jędrzeja Kitowicza pt. Opis obyczajów za panowania Augusta III. Scenariusz Andrzej Buck. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

18 kwietnia          Poezja Agnieszki Osieckiej na podstawie zbioru Agnieszka Osiecka. Wiersze prawie wszystkie. Scenariusz Aleksandra Kucza, Andrzej Buck. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

16 maja                …więc to już wszystko mamo… – prezentacja wierszy Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Agnieszki Osieckiej, Adama Zagajewskiego, Agnieszki Ginko, Anny Tokarskiej, Jerzego Leszina-Koperskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ks. Jana Twardowskiego z okazji Dnia Matki. Opracowanie muzyczne oraz wykonanie Wojciech Brodziński i Daniel Czepiżak. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

23 maja                 Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz… – wiersze z okazji Dnia Matki prezentowali znani i lubiani zielonogórzanie oraz przyjaciele Biblioteki Norwida. Scenariusz: Andrzej Buck. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

30 maja                 Odszukaj w sobie dziecko z okazji Dnia Dziecka najpiękniejsze wiersze dla dzieci w wykonaniu dorosłych. W programie: Za króla Jelonka – wiersz Jana Brzechwy. Transmisja live –oraz YouTube Biblioteki.

13 czerwca         Listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Listy poetki, które wymieniała z Jeremim Przyborą, polskim pisarzem, satyrykiem, poetą, aktorem i współtwórcą „Kabaretu Starszych Panów'' i „,Kabaretu Jeszcze Starszych Panów”, gościnnie Beata Biały, autorka książki Osiecka. Tego o mnie nie wiecie. Scenariusz Aleksandra Kucza. Wydarzenie z udziałem publiczności. Transmisja live – FB oraz YouTube Biblioteki.

 29 czerwca         Wiersze Jarosława Barańczaka – inżyniera, polityka i urzędnika państwowego, byłego wojewody zielonogórskiego, z debiutanckiego tomiku Znak, czytała Romana Filipowska, aktorka Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wprowadzenie do twórczości Jarosława Barańczaka wygłosił Czesław Sobkowiak. Scenariusz Andrzej Buck.

3 października   Poezja kobieca w wykonaniu Anny Seniuk, wybitnej aktorki teatralnej, filmowej, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Scenariusz Andrzej Buck.

Tydzień Bibliotek 2021 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji 8-15 maja ph. Znajdziesz mnie w bibliotece.

W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się m.in.:

 • Uroczystość Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem władz województwa, miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, bibliotekarzy południowej i północnej części województwa lubuskiego – 7 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie w reżimie sanitarnym przy limitowanej liczbie osób. Transmisja online na YT Biblioteki Herberta w Gorzowie Wielkopolskim;
 • wystawa fotogramów Stefana Kurzawińskiego Na rynku usiąść w Kazimierzu…;
 • wystawa Rysunki Norwida w Galerii Przechodnia;
 • Czwartek Lubuski z Czesławem Sobkowiakiem;
 • spotkanie autorskie z Krzysztofem Fedorowiczem;
 • Filia nr 5 – codzienna prezentacja piernikowych liści z cytatem Norwida (posty online); na zakończenie tworzenie przez dzieci Literackiego Drzewa Norwida i prezentacja multimedialna pokazująca proces tworzenia Drzewa;
 • Lubuskie Laboratorium Książki – spotkanie z Rafałem Gawinem ph. „Znajdziesz mnie między przecinkami” – spotkanie online;
 • Biblioteka Pana Kleksa – konkurs „Wyjątkowo Kukiełkowo” – wykonanie kukiełki jednej z postaci z bajki „Czerwony Kapturek”; najlepsze kukiełki wykorzystane były w przedstawieniu online; wszystkie nadesłane kukiełki stworzyły niezwykłą wystawę;
 • Filia nr 1 konkurs online „Znajdziesz mnie w książce”;
 • Filia nr 2 konkurs literacki dla dzieci z Zespołu Edukacyjnego nr 3, pt. „Dyktando z Norwidem" oraz konkurs online „Znajdź mnie w Filii nr 2”;
 • Filia nr 3 – nagranie bajki H.Ch. Andersena „Polny kwiatek” – publikacja na profilu FB, zapraszająca jednocześnie do Filii;
 • Filia nr 4 – Złap Literaka – międzyfilialna gra miejska, podczas której czytelnicy poznawali wszystkie nasze agendy w mieście; quiz miejski OD(najdź)PO(znaj)WIEM” – czytelnicy odpowiadali na zagadki, które ukryte były w wypożyczanych przez nich książkach.

 

Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Pszoniak Machalica (15-19 września)

Na program Festiwalu składały się nietuzinkowe wydarzenia, połączone wspólną linią programową: film-aktor-książka-teatr. W 2021 patronami Festiwalu byli Wojciech Pszoniak i Piotr Machalica.

Główny nurt Festiwalu stanowiło kino polskie z lat 2020-2021, film sensacyjny i obyczajowy oraz kino europejskie i środkowoeuropejskie. Obrazy ułożone były w sekcje filmowe; odbyło się szereg spotkań z gośćmi festiwalowymi oraz książką filmową / teatralną. Wśród gości w 2021 roku byli: Łukasz Maciejewski, Bernd Buder, Lech Dyblik, Krzysztof Globisz, Dorota Segda, Jan Peszek, Roma Gąsiorowska, Eliza Rycembel, Jerzy Bralczyk, Kinga Dębska.

Prezentacje i spotkania festiwalowe umieszczane były w przestrzeniach pozornie nietypowych i nie przewidzianych dla teatru, filmu, koncertu i spotkań. Doskonale komponują się one jednak z ofertą festiwalową: namiot Café Film na zielonogórskim deptaku, sala im. Janusza Koniusza i mediateka Góra Mediów Biblioteki, Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, ruiny Pałacu w Zatoniu.

Zaprezentowano poruszające filmy skandynawskie pt. „Wiara ludzi szczęśliwych” w ramach cyklu Retrospektywa Kino wg Draguły (3 obrazy).

Cykl pn. Kino znad granicy (7 filmów) to niemiecka panorama filmowa w ramach partnerstwa z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz FilmFestival Cottbus. Zwyczajowo podczas Festiwalu pokazywany jest laureat Grand Prix FilmFestival Cottbus – nagrodzony w poprzednim roku statuetką Lubiny, w tym przypadku to film „Conference” (Konferentsiya) reż. Ivan I. Tverdovskiy (Rosja).

W ramach cyklu Kino polskie. Kozzi Gangsta Film podczas Festiwalu zaprezentowano filmy kryminalne, gangsterskie, sensacyjne, a wśród nich m.in. obrazy:

 • „25 Lat Niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, reż. J. Holoubek – był to także film otwarcia Festiwalu; po filmie odbyła się debata Cena niewinności z udziałem sędzi Anny Macur, prokurator Katarzyny Kapeli i adwokata Filipa Wozińskiego;
 • „Banksterzy” (2020), reż. Marcin Ziembiński; po filmie komentarz prawny radcy prawnego Antoniego Przybyły;
 • „Magnezja" (2020), reż. Maciej Bochniak; po filmie komentarz prawny adwokat Mai Zawistowskiej.

Kolejną propozycją był cykl Kino Polskie. Filmy z lat 2019-2021. W tym nurcie zaprezentowane zostały filmy obyczajowe i biograficzne, nominowane i nagrodzone w konkursach polskich, dostrzeżone przez krytyków m.in.:

 • „Czarna owca”(2021), reż. Aleksander Pietrzak,
 • „Interior” (2020) reż. Marek Lechki,
 • „Każdy ma swoje lato”, reż. Tomasz Jurkiewicz, po filmie spotkanie z reżyserem Tomaszem Jurkiewiczem,
 • „Amatorzy”, reż. Iwona Siekierzyńska, po filmie spotkanie z reżyserką i aktorką Romą Gąsiorowską,
 • „Teściowie”, reż. Kuba Michalczuk,
 • „Mistrz”, reż. Maciej Barczewski,
 • „Boże Ciało”, reż. Jan Komasa, po filmie spotkanie z aktorka Eliza Rycembel,
 • „Biały potok”, reż. Michał Grzybowski, po filmie komentarz prawny adwokat Anny Pawlikowskiej,
 • „Śniegu już nigdy nie będzie” w reż. Małgorzaty Szumowskiej, po filmie komentarz Jerzego Bralczyka,
 • „Sweat” reż. Magnus von Horn.

Film „Dwa ognie”, reż. Agnieszka Łukasiak, pokazano w ramach Post Sriptum Festiwalu.

Cykl Zielonogórskie Konotacje, czyli artystyczne wydarzenia z twórcami / artystami, którzy urodzili się / mieszkali / pracowali w Zielonej Górze / Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem: W 7. edycji Festiwalu gościem był aktor Lubuskiego Teatru Lech Mackiewicz, który zaprezentował swój film „Ja Ciebie też” oraz, w ramach Czytelni Dramatu, autorski tekst „Nie jesteś moim Abbą”.

Festiwalowi towarzyszą rokrocznie wydarzenia okołoteatralne i muzyczne. W 2021 roku prezentowaliśmy widzom blok imprez, które nazwaliśmy Teatr na Festiwalu, w tym m.in. „Scenariusz dla nieistniejącego aktora drugoplanowego” – monodram Bogusława Schaeffera w wykonaniu Jerzego Peszka oraz „Wanda Immortalis” – misterium Teatru Kropka.

Gościem specjalnym Festiwalu był wybitny aktor teatralny i filmowy Krzysztof Globisz. W ramach Retrospektywy tego artysty zaprezentowano filmy:

 • „Anioł w Krakowie”, reż. Artur Więcek; po filmie spotkanie z reżyserem i Łukaszem Maciejewskim z udziałem K. Globisza;
 • „Krótki film o zabijaniu”, reż. Krzysztof Kieślowski; po filmie debata Wspomnienie z celi śmierci z udziałem adwokatów Tadeusza Smykowskiego i Jacka Dużyńskiego.

Festiwal to nie tylko przegląd interesujących produkcji filmowych, ale także nagrody filmowe obejmujące polskie filmy wyprodukowane w latach 2020-2021 Klaps 2021. Jury przyznało następujące nagrody: Klaps 2021 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu otrzymał Krzysztof Globisz; Grand Prix czyli Klaps 2021 dla reżysera najlepszego polskiego filmu fabularnego otrzymała Iwona Siekierzyńska za film „Amatorzy; Klaps 2021 za najlepszą kreację aktorską w polskim filmie fabularnym otrzymała Roma Gąsiorowska za rolę w filmie „Amatorzy”; Klaps 2021 za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym otrzymał Julian Świeżewski ze rolę Klaudiusza w filmie „Sweat”; Klaps 2021 za film kryminalny, gangsterski, sensacyjny czyli kino akcji otrzymał film w reżyserii Jana Holoubka „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

Nagrody Klaps 2021 wręczone zostały podczas uroczystej gali w Pałacu w Wiechlicach 17.09.2021.

Znaczącą rolę podczas Festiwalu odgrywała książka filmowa i teatralna. W 2021 roku były to spotkania w oparciu o książki: Jerzy Bralczyk Lucyna Kirwil „Pokochawszy. O miłości i języku”, Andrzej Buck „Teatr małej ojczyzny Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 1951-2010”, Łukasz Maciejewski „Aktorki” – z udziałem Doroty Segdy.

Festiwalowi towarzyszyły także wydarzenia muzyczne: koncert otwarcia Lecha Dyblika oraz popisy artystyczne młodych artystów i nauczycieli z zielonogórskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.

                    Łącznie podczas Festiwalu wyemitowano 42 filmy, 18 spotkań autorskich, komentarzy i debat, 4 spektakle i koncerty.

 1. Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 (11-12 i 18-19 września 2021) pod hasłem Smaki dziedzictwa.

Na wystawie pt. Lubuskie smaki dziedzictwa zaprezentowano biblioteczne dokumenty życia społecznego m.in.: ulotki, programy festiwalowe, nalepki na produkty regionalne, alkohole, plakaty i programy winobraniowe. Znalazły się na niej także fotografie przedstawiające świętowanie winobrania oraz przepisy na potrawy regionalne Ziemi Lubuskiej.

Noc Muzeów w Muzeum Ilustracji Książkowej (15 maja 2021) w wersji stacjonarnej i zdalnej. Uczestnikom stacjonarnym przedstawiono historię średniowiecznych manuskryptów, przeprowadzono warsztaty graficzne oraz zajęcia plastyczne pt. W średniowiecznym skryptorium. Uczestnikom Nocy biorącym udział zdalnie zaproponowano wspólną zabawę i konkurs pt. Zróbmy sobie muzeum w domu – stwórzmy galerię sztuki. Uczestnicy w domu wykonywali kopie dzieł malarstwa światowego, wcielając się w postaci z obrazów. Wykonane fotografie przesyłali do Biblioteki. Najlepsze kreacje zostały nagrodzone.

Noc z Norwidem (10 listopada 2021) zorganizowanej we współpracy z Fundacją Ogrody Kultury w Zatoniu. W zabytkowych przestrzeniach ruin pałacu zaprezentowano oryginalne rysunki Cypriana Norwida, które nie były dotąd prezentowane w takiej formie. Wystawie towarzyszyła prelekcja w formie pogadanki na temat ich pochodzenia.

WiMBP koordynuje działalność 87 Dyskusyjnych Klubów Książki południowej części województwa lubuskiego (42 dla dorosłych, 45 dla dzieci i młodzieży), dla których zakupiono 982 książki (611 woluminy dla dorosłych, 371 woluminów dla dzieci i młodzieży). Kluby liczą 684 stałych członków (341 dorośli, 343 dzieci). Dla klubowiczów zorganizowano 422 spotkania (204 dla dorosłych, 218 dla dzieci) i wydarzenia kulturalne. Liczba spotkań autorskich – 46, (12 dla dorosłych, 34 dla dzieci). Liczba wszystkich uczestników programu Dyskusyjne Kluby Książki – 5 657.

17 listopada 2021 miały miejsce uroczyste obchody 15-lecia DKK w południowej części województwa lubuskiego. Po części oficjalnej zaprezentowano wyniki jubileuszowej ankiety Dyskusyjnych Klubów Książki na najpopularniejszych autorów. Zwycięzcami ankiety zostali: Grzegorz Kasdepke w kategorii Najpoczytniejszy autor książek dla dzieci w DKK w płd. części woj. lubuskiego oraz w kategorii Niezapomniany autor książek dla dzieci podczas spotkań autorskich w DKK w płd. części woj. lubuskiego. Autor połączył się online z uczestnikami Jubileuszu; Ewa Nowak ex aequo Barbara Kosmowska w kategorii Niezapomniany autor książek dla młodzieży podczas spotkań autorskich w DKK w płd. części woj. lubuskiego. Autorki połączyły się online z uczestnikami Jubileuszu; Zofia Mąkosa w kategorii Najpoczytniejszy autor książek dla dorosłych w DKK w płd. części woj. lubuskiego oraz w kategorii Niezapomniany autor książek dla dorosłych podczas spotkań autorskich w DKK w płd. części woj. lubuskiego. Autorka połączył się online z uczestnikami Jubileuszu; Agnieszka Olejnik w kategorii Niezapomniany autor książek dla dorosłych podczas spotkań autorskich w DKK w płd. części woj. lubuskiego. Odczytany został list od autorki. Jubileusz zakończył się spotkaniem autorskim z Anną Król, autorką książek i scenariuszy, reżyserką spektakli teatralnych i projektów audiowizualnych, wydawczynią, pomysłodawczynią i dyrektorką festiwalu literackiego – Big Book Festival, autorką książek: Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie, Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia oraz Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach.

Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych Biblioteka z roku na rok zmienia i unowocześnia swoje przestrzenie. Efektem tych starań jest obecność w naszych wnętrzach coraz większej grupy klubów i stowarzyszeń zielonogórskich, które właśnie w naszych przestrzeniach bibliotecznych prowadzą swoją działalność, niestety w 2021 częściowo ograniczoną z uwagi na pandemię:

 • w Oddziale dla Dzieci – Bibliotece Pana Kleksa odbywają się spotkania dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do życia zawodowego – spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam mające na celu wyrównanie szans zawodowych kobiet;
 • w klubie Pro Libris 7.11.2021 obyło się pierwsze z cyklu spotkanie Kobieta dla kobiet zorganizowane przez Fundację Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce i Bibliotekę Obcojęzyczną; ma charakter integracyjny oraz doradczy dla pań, które przeprowadziły się na stałe do Polski;
 • w Bibliotece Pana Kleksa szachowy klub Caissa – Pion: spotkania i bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanej nauką gry w szachy.

Większe imprezy dla dzieci

Zimowa Czytelnia Norwida – w roku 2021 z powodu obostrzeń związanych z pandemią odbywała się tylko w formie online. W feryjne wtorki i czwartki o godzinie 11.00 pracownicy filii dziecięcych zapraszali do wspólnej zabawy poprzez FB Dziecięcych Filii Norwida. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez bibliotekarzy. Każde wydarzenie miało średnio 2000 odsłon.

Letnia Czytelnia Norwida – przez cały okres wakacyjny we wtorki i czwartki, a w sierpniu także w środy, o godzinie 11.00 w patio Biblioteki odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Odbyły się 22 spotkania, w których brało udział ok.16 osób/spotkanie. Warsztaty były prowadzone przez zaproszonych gości oraz pracowników filii dziecięcych. Środki na materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnił Urząd Miasta (projekt).

XXII Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania (kwiecień – maj 2021). Zadanie miało na celu promocję głośnego, pięknego czytania, popularyzację wśród klubowiczów dziecięcych i młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki książek współczesnych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży, propagowanie spędzania czasu wolnego z książką i traktowanie go jako swoistego rytuału, rozwijanie wrażliwości czytelniczej, zapoznanie z warsztatem i różnymi technikami głośnego, aktorskiego czytania oraz świadomego uczestnictwa w kulturze.

Przegląd przygotowany został w formie konkursu online i przeprowadzany został w trzech kategoriach wiekowych: Klasy I-III IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej. Każdy z uczestników przygotował wcześniej wylosowany fragment tekstu i zaprezentował go w formie nagranego filmiku jury (3 osoby: Elżbieta Wozowczyk-Leszko – przewodnicząca, Beata Sobicka-Kupczyk oraz Ida Ochocka). Termin przyjmowania zgłoszeń i nadsyłania filmów upłynął 22 maja 2021. Czas prezentacji tekstu nie mógł przekroczyć 2 minut. Teksty literackie, czytane podczas Przeglądu, pochodziły z książek polskich autorów, wydanych w latach 2015-2020, zakupionych w ramach projektu DKK. Obrady Jury odbyły się 31.05.2021. Liczba uczestników: 172 osoby. Gala Mistrza Pięknego Czytania z uroczystym wręczeniem nagród 25 laureatom odbyła się 14.06.2021. Wydarzenie uświetniło spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem. Liczba uczestników: 43 osoby Liczba wyświetleń: 760 odsłon.

Harry Potter i Biblioteka tajemnic (16 listopada 2021) – przedsięwzięcia promujące twórczość J. K. Rowling: zaproszone wcześniej cztery klasy dzieci w wieku 11-13 lat (członkowie DKK ze szkół podstawowych nr 1, 13, 15 w Zielonej Górze, z Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Zielonej Górze) wzięły udział w konkursie wiedzy o książkach J. K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”; uczestnicy otrzymaili nafrody rzeczowe, m. in. bony do Empiku; po zmaganiach konkursowych rozpoczęło się głośne czytanie fragmentów książki J. K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, w którym udział wzięli: Agnieszka Der, Szymon Płóciennik i Kacper Kubiak. Liczba uczestników: 92 osoby.

Wyzwania czytelnicze (wrzesień-grudzień 2021) – projekt przeznaczony dla dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej (podzielonych na kategorie wiekowe) i trwał od września do grudnia 2021. Uczestnik konkursu miał za zadanie przeczytać wybraną przez siebie książkę, zgodną z hasłem miesiąca i przygotować pisemną wypowiedź na jej temat (subiektywną ocenę, komentarz, wiersz, recenzja, wypowiedzi typu: „co by było gdyby….”, alternatywne zakończenie); w każdym miesiącu wypowiedzi osób wyróżnionych zostały umieszczone na stronie internetowej Biblioteki, pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski” oraz na facebooku Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. W grudniu 2021, podczas uroczystej Gali, nagrodzone zostały osoby z największą liczbą punktów oraz ci, których wypowiedzi najbardziej urzekły jury. Osoby nagrodzone otrzymały nagrody rzeczowe, dyplomy, a ich w prace zostały umieszczone w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubuski”.

Projekt „rozCZYTAJmy się” – dofinansowany ze środków MKiDN składał się z 3 filarów:

Filar I Czytamy – warsztaty Żywego Słowa przygotowujące do konkursu (online – 714 odsłon), XXII Przegląd Mistrza Pięknego Czytania (w konkursie wzięło udział 172 osoby z czego 25 zostało nagrodzonych), Gala Mistrza Pięknego Czytania – uroczyste wręczenie nagród połączone ze spotkaniem autorskim z Rafałem Witkiem miało formę hybrydową, na miejscu było 43 osoby natomiast online 760 odwiedzin;

Filar II Piszemy – warsztaty pisarskie prowadzone przez dr Mirosławę Szott (3 spotkania, 76 uczestników) oraz konkurs „Wyzwania Czytelnicze” trwający przez cały rok;

Filar III Myślimy – warsztaty twórcze (64 osoby) i konkurs ph. Kleksomania 2021; pierwszym etapie konkursu wzięło udział – 30 osób z czego 12 przeszło do kolejnego etapu.

Biblioteka w 2021 roku włączyła się również do ogólnopolskiej akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” – projektu czytelniczego, zachęcającego rodziców do zapisywania dzieci do biblioteki, a przedszkolaków do wypożyczania książek. W projekcie, czytelnik w wieku 3-6 lat (roczniki 2015-2018) dostaje wyprawkę czytelniczą (książka dla dzieci, broszura dla rodzica oraz karta czytelnika); za każde wypożyczenie, młody czytelnik otrzymuje naklejkę, zbierając ich 10, otrzymuje Dyplom Małego Czytelnika. Od września 2021 do grudnia wydano 215 wyprawek.

Projekt 1-2-3 Teatr – dofinansowany ze środków MKiDN – od września do grudnia 2021 roku w Bibliotece na Podgórnej WiMBP w Zielonej Górze.

Uczestnikami projektu były dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych (I-III). Jego głównym celem było zainteresowanie najmłodszych teatrem oraz literaturą dziecięcą. W ramach zadania zorganizowano 10 spotkań, w ramach których dzieci poznawały specyfikę zawodu aktora i innych twórców teatru: dramaturga, reżysera, scenografa, aktora-lalkarza. W każdym spotkaniu uczestniczyła grupa 8-12 dzieci, kilka warsztatów zorganizowano z udziałem rodziców i opiekunów.

Warsztaty miały na celu pobudzać kreatywność dzieci, rozwijać twórcze myślenie i wrażliwość estetyczną, umiejętność wystąpień publicznych oraz współpracy w grupie. Dzieci tworzyły lalki, budowały scenografię, poznawały historię teatru oraz jego typy, a także współtworzyły spektakl teatralny. Zajęcia z dziećmi prowadzili profesjonaliści zajmujący się tworzeniem teatru dziecięcego.

Dzięki projektowi udało się stworzyć w przestrzeni bibliotecznej specjalną strefę związaną z teatrem dziecięcym, w której zaaranżowano przestrzeń sceniczną, wraz z elementami wielofunkcyjnej scenografii oraz kącik zawierający publikacje dla dzieci o tematyce teatralnej, rekwizyty, kostiumy i różne rodzaje lalek teatralnych.

Inne wydarzenia:

 • Dziecięcy Salon Poezji – przygotowany z okazji Dnia Dziecka przez Bibliotekę Pana Kleksa. Utwory dla dzieci znanych, polskich poetów czytali między bibliotekarze i przyjaciele Biblioteki. Całość uświetnił występ dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze.
 • Warsztaty radiowe ph. Co Komu W Głosie Gra – młodzi odbiorcy poznawali możliwości wynikające z rejestrowania głosu, a także nauczyli się podstaw montażu w profesjonalnym programie do edycji dźwięku.
 • Amerykański wieczór poetycki – przygotowany przez Bibliotekę Obcojęzyczną – prelekcja na temat poezji amerykańskiej Sylwii Plath i Teda Hughesa (Jolanta Pytel) oraz Turniej jednego wiersza z nagrodami (konkurs na najlepszy wiersz poświęcony USA: amerykańskiej literaturze, kulturze, przyrodzie, historii, itp.).
 • Wykład na temat amerykańskiej dwudziestowiecznej poezji oraz spotkanie autorskie na temat wpływu literatury amerykańskiej na twórczość Julii Fiedorczuk (laureatka Nagrody Nagrodę Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej 2018 za tom „Psalmy” oraz nominację do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Za powieść „Nieważkość” została nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2016.
 • Spotkanie na temat Vladimira Nabokova – „Nie tylko Lolita” – prowadzenie dr Andrej Kotin (Uniwersytet Zielonogórski), połączone z pokazem fragmentów filmu „Lolita” (reż Adrian Lyne, 1997). Spotkanie hybrydowe. Wydarzenie w ramach projektu „Spotkania z kulturą amerykańską”.
 • Cykl w górze Mediów „Dokument w Norwidzie – ekologia” – pokaz dwóch filmów dokumentalnych na temat Zielonych Praw Człowieka, które wyświetlone zostały dzięki współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie, w ramach Objazdowego Festiwalu Filmów Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie.
 • Konkurs „Harry Potter i magiczna Biblioteka” sprawdzał wiedzę młodzieży ze szkół podstawowych nt. książki „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” w mediatece Góra Mediów – wsparcie finansowe Instytut Książki i DKK w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • „Głośne czytanie Harry`ego Pottera” – czytanie fragmentów książki o przygodach młodego czarodzieja i jego przyjaciół przez zaproszonych gości, dziennikarzy lokalnych mediów w mediatece Góra Mediów – wsparcie finansowe Instytut Książki i DKK w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pozostałe większe inicjatywy, imprezy i spotkania cykliczne

 • Noworoczne Wierszowanie (Konkurs Jednego Wiersza w formie filmowej). Film prezentujący wszystkie wiersze oraz wyniki konkursu opublikowany został na Facebooku Biblioteki Wojewódzkiej 14 stycznia. W konkursie wzięło udział 20 osób, liczba odsłon na FB – ponad 1100. Współorganizatorzy Konkursu to zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich oraz Zespół Kół Naukowych Gradiam.
 • Czytelnia bez granic – cykl spotkań współorganizowany przez Klub Emerytów i Rencistów przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Ich celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku między dziećmi i osobami starszymi. W akcji biorą udział: Biblioteka Pana Kleksa, Filia nr 5, Filia nr 6, Filia nr 8, Filia nr 9, Filia nr 11 i 12. W roku 2021 spotkania odbywały się do czerwca online lub hybrydowo, by po wakacjach wrócić do formy stacjonarnej w poszczególnych filiach.
 • Noc Bibliotek – 9.10.2021 Biblioteka Pana Kleksa; tym razem pod hasłem „Czytanie wzmacnia”; były to warsztaty komiksowo-ruchowo-plastyczne w których wzięło udział 27 osób.
 • Czytanie na drugie śniadanie – spotkania popularyzujące czytelnictwo w każdą drugą sobotę miesiąca, połączone z warsztatami dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Pacynkowa Wieczorynka – comiesięczne spotkania w Bibliotece Pana Kleksa; pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabiera wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań i wierszyków. W pierwszej połowie roku spotkania odbywały się online (odbyło się 5 spotkań) – każde z nich miało około 430 odsłon. Po wakacjach wróciliśmy do spotkań stacjonarnych.
 • #OswajanieFantastyki – spotkania otwarte oraz zamknięte w mediatece Szklana Pułapka nie tylko prezentujące literaturę fantastyczną, ale promujące kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu, poprzez artystyczne i literackie gry i zabawy oraz. gry planszowe, gry narracyjne, obrazowanie postaci itp.
 • „Mangowe Pogaduchy” – cykliczne spotkania w mediatece Szklana Pułapka dla fanów mangi, anime i szeroko rozumianej kultury dalekiego wschodu. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach na temat swoich ulubionych autorów i tytułów, uczą się składać origami oraz biorą udział w innych, zaplanowanych wcześniej aktualnościach dobranych do indywidualnego tematu każdego spotkania.

Szereg imprez i wydarzeń odbyło się hybrydowo, niektóre tylko online, m. in.:

 • Quiz „Europejskie podróże Norwida” na FB we współpracy z „Europe Direct”. Trzeba było odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczący podróży poety. Laureaci zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct”. W konkursie wzięło udział 15 osób, ponad 200 odsłon.
 • „Poezja na weekend” – krótkie prezentacje wierszy poetów lubuskich na FB Biblioteki. Zaprosiliśmy do współpracy poetów przed debiutem, jak również po debiucie, którzy chcieli zaprezentować swoje wiersze online.
 • „Nauka języków na wesoło” – żarty i zabawne teksty w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim zaprezentowane przez pracowników Biblioteki Obcojęzycznej i Działu Informacji Regionalnej
  i Bibliograficznej; emisja filmu na FB Biblioteki mająca ponad 200 odsłon.
 • W ramach IX. Dni Polsko-Niemieckich organizowanych przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowano nagranie poezji regionalnych autorów w języku polskim i niemieckim (Youtube UZ i Biblioteki, liczba odsłon: ponad 100). Zaprezentowano wiersze: Anny Tokarskiej, Janusza Koniusza , Mieczysława Warszawskiego, Kazimierza Furmana, Papuszy, Czesława Sobkowiaka, Jolanty Pytel, Eugeniusza Kurzawy, Agnieszki Ginko, Elżbiety Kościuchy-Wieczorek, Haliny Bohuty-Stąpel.
 • W maju mediateka Góra Mediów świętowała 10.lecie istnienia. Benefis przyciągnął ponad 1 700 odbiorców online.

10/ Działalność naukowa Biblioteki                                                                             

 1. Konferencja naukowa ph. XL Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych – narzędzia i metody ich wykorzystania”. Współorganizator: Zespół ds. Bibliografii Regionalnej Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (15 września – 1 października 2021 r.).
 2. Liczne publikacje pracowników Biblioteki w Bibliotekarzu, Bibliotekarzu Lubuskim, Lubuskim Piśmie Literacko-Kulturalnym Pro Libris, Pasjach Literackich, Bibliotece Publicznej, Poradniku Bibliotekarza oraz innych czasopismach regionalnych i ogólnopolskich, artykuły w wydawnictwach zbiorowych, monografie oraz prace redakcyjne (108):
  • artykuły w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (w tym wywiad) – 77,
  • teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (poezja) – 13,
  • teksty literackie w czasopiśmie lub wydawnictwie zbiorowym (proza) – 4,
  • autorstwo / współautorstwo monografii naukowej – 3,
  • prace redakcyjne w tym redakcja / współredakcja monografii naukowej – 9,
  • autorstwo monografii literackiej – 1,
  • publikacja elektroniczna – 1.
 3. 8 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
 • 13 stycznia 2021 r. – dr Wojciech Kuska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Wiesław Myśliwski, prozaik, autor książek m.in. „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Ucho Igielne”;
 • 17 lutego 2021 r. – dr Anna Polak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze), Wschodnie Dolne Łużyce inspiracją dla rozwoju pasji twórczych bibliotekarzy;
 • 17 marca 2021 r. – dr Rafał Werszler (Uniwersytet Wrocławski), Od pulpitu do regału;
 • 12 maja 2021 r. – Roman Wojciechowski (WiMBP) Wizjoner czy konserwatysta? Wizja książek i bibliotek w utworach Lema. Opowieść całkiem nienaukowa;
 • 19 maja 2021 r. – prof. dr hab. Józef Franciszek Fert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Norwidowskie „wczoraj” i „dziś”;
 • 16 czerwca 2021 r. – Anna Rau (Wojewódzka Biblioteka Publiczna Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie), Dżs-y dla praktyków bez tajemnic, czyli o bibliotecznej praktyce dokumentów życia społecznego;
 • 1 grudnia 2021 r. – dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK (Politechnika Koszalińska), Prasa lubuska i kultura pamięci pogranicza;
 • 15 grudnia 2021 r. – prof. zw. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Pro Libris”. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne (2001-2021).
 1. 7 spotkań w ramach comiesięcznych szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia:
 • Analiza Funkcjonowania Bibliotek jako narzędzie oceny jakości i efektywności działania bibliotek publicznych;
 • Ochrona Danych Osobowych w bibliotece – Marek Rajszczak Inspektor Ochrony Danych Osobowych WiMBP;
 • Projekty EKOlogiki w bibliotece;
 • Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz, Wyszyński – patroni roku 2021;
 • Biblioteka miejscem działań nieoczywistych;
 • Kolekcje płyt gramofonowych i notacje muzyczne w zbiorach zielonogórskiej;
 • Netykieta – komunikacja w sieci.
 1. Badania metodą analizy zawartości prasy nt. Książka na łamach „Gazety Nowej”. Przejrzano 783 numery „Gazety Nowej” (tygodnik, dziennik). Uporządkowano zgromadzony materiał.
 2. Opracowanie i wydanie książki „Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” – cz. II; autorki to bibliotekarki WiMBP w Zielonej Górze: Alicja Lipińska i Maria Radziszewska. Cz. I wydana była w Bibliotece w 2003 roku.
 3. Przygotowanie materiałów i opracowanie książki „Praca i pasja. Zbiór wywiadów” wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – autor: Monika Simonjetz, bibliotekarz WiMBP.
 4. Udział przedstawiciela Biblioteki w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
 5. Udział w pracach zespołu roboczego ds. kształcenia Krajowej Rady Bibliotecznej.
 6. Udział w pracach Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
 7. Udział w pracach Kapituły Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek bibliotek publicznych całego kraju.

 

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

 1. Zrealizowano projekt informatyczny pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz uruchomienie nowoczesnych technologii interakcji z czytelnikami” obejmujący modernizację i częściową wymianę serwerów, macierzy dyskowych oraz urządzeń pracujących w ramach infrastruktury informatycznej Biblioteki, realizowany ze środków MKiDN.
 2. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych i holu na II piętrze budynku głównego rozpoczęty w roku 2020. Wyremontowano pomieszczenia Działu Badań, Analiz i Metodyki oraz hol. Zakres prac obejmował malowanie ścian i sufitów, położenie na podłogach nowej wykładziny obiektowej, wymianę oświetlenia oraz montaż nowych drzwi do pomieszczeń. Wyremontowane przestrzenie wyposażono w nowe meble.
 3. Wymieniono podłogi przy remontach pomieszczeń biurowych w budynku głównym. Nowe panele podłogowe pozyskane od sponsora zostały położone w księgarni w holu głównym, Pracowni Digitalizacji oraz pomieszczeniach biurowych na II piętrze.
 4. Zrealizowano projekt „Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu” (starodruki oraz teki archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu), realizowany ze środków MKiDN. W ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy (3 zestawy komputerowe i 2 dyski twarde).
 5. Utworzono „Skwer Poetów” przed budynkiem Biblioteki, na którym zamontowano 5 ławeczek poświęconych lokalnym poetom, wyposażonych w tabliczki z kodem QR umożliwiające użytkownikom uzyskanie informacji o patronach ławeczek na urządzeniach mobilnych.
 6. Zaktualizowano dokumentację projektu architektoniczno-budowlanego zabudowy głównej klatki schodowej w budynku Biblioteki w zakresie wyprowadzenia instalacji hydrantowej poza klatkę schodową, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy z uwzględnieniem zmian rozszerzonego zakresu prac oraz Specyfikację Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji.
 7. Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego 2 postępowania w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane zabudowy klatki schodowej. Podpisano umowę z wykonawcą i realizowano zadanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku i zakończenia realizacji ostatniego etapu zaleceń pokontrolnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 8. W ramach akcji prowadzonej przez Miasto Zielona Góra utworzono w Bibliotece punkt z przewijakiem dla matki z dzieckiem. W tym celu przygotowano pomieszczenie przy księgarni w holu głównym, które zostało częściowo wyposażone przez Urząd Miasta.
 9. Wykonano szereg prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń:
 • oznaczono wszystkie filie WiMBP nowymi tablicami informacyjnymi według ujednoliconej szaty graficznej; plansze zamontowano na elewacjach budynków, w których znajdują się agendy oraz nad drzwiami wejściowymi do filii;
 • położono instalację i zamontowano urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniu mediateki Szklana Pułapka, w oknach zamontowano nowe żaluzje pionowe, zamontowano oświetlenie halogenowe z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym nad drzwiami wejściowymi do Filii nr 8 przy ul. Spawaczy;
 • doposażono Filię nr 5 przy ul. Żołnierzy II Armii oraz Filię nr 12 przy ul. Morelowej i Filię nr 6 w Zespole Edukacyjnym w Chynowie w dodatkowe regały na książki, które odzyskano po zakupie nowych mebli do Działu Badań Analiz i Metodyki;
 • zakupiono i zamontowano szyny z kotarami w pomieszczeniu Filii nr 9 przy ul. Podgórnej do działań animacyjnych z dziećmi. Przeprowadzono konserwację i naprawę zewnętrznych drzwi wejściowych do Filii.
 1. W celu uzupełnienia lub wymiany w 2021 roku zrealizowano zakupy następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:
 • komputer do Pracowni Digitalizacji,
 • komputer do Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej,
 • komputer do Informacji Katalogowej,
 • komputer do mediateki Szklana Pułapka,
 • laptop na wyposażenie LLK GreenBook,
 • 3 drukarki ze skanerem do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Administracyjno-Gospodarczego i na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych,
 • oprogramowanie rozszerzające funkcjonalność stron www WiMBP o standardy WCAG 2.1 (kontrast, pogrubienie i powiększenie czcionki, czytanie zaznaczonego tekstu) dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu,
 • kolorowa drukarko-kopiarka na potrzeby Pracowni Plastycznej,
 • 3 zestawy komputerowe i 2 dyski zewnętrzne w ramach projektu „Digitalizacji Zbiorów”,
 • oprogramowanie antywirusowe ESET (odnowienie na kolejny rok – 170 licencji),
 • skaner książek do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych,
 • zestaw nagłośnieniowy, 2 mikrofony dynamiczne, mikrofon z wbudownymi głośnikami do obsługi imprez kulturalnych organizowanych w budynku głównym WiMBP i w filiach.

 

Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze dokonało przeglądu niektórych grup akt znajdujących się w Archiwum Biblioteki celem ustalenia ich wartości historycznej (konsultacja mailowa i telefoniczna). W jej wyniku, do brakowania przygotowano 193 j. a. ujęte w 109 poz. spisu. Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, dokumentację ujętą w 109 poz. spisu (tj. ok. 7,39 mb) przekazano do zniszczenia.

 

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.

Lp.

Nazwa zadania

Źródło finansowania

Kwota dofinansowania w zł

 1. 1

Dyskusyjne Kluby Książki

Instytut Książki

108 000,00

 1.  

Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

250 000,00

 1. 3

1-2-3 Teatr

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16 480,00

 1.  

rozCZYTAJmy się

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16 320,00

 1.  

Digitalizacja starodruków oraz tek archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

90 000,00

 1.  

Kino znad granicy.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

27 000,00

 1.  

Z książką na leżaku

ZOK

9 275,00

 1. 6

Letnia Czytelnia Norwida

Miasto Zielona Góra

 3 000,00

 1.  

Lubuskie Wawrzyny

Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Polonicum w Słubicach)

11 000,00 zł

 1.  

Spotkania z kulturą amerykańską

Ambasada USA w Warszawie

 3 800 zł

 1.  

Dotacja na zakup nowości wydawniczych (F8)

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastal”

2 000,00

 1.  

Dotacja na zakup zbiorów (zbiory specjalne i regionalne)

Zbigniew Binek – Radny Miasta Zielona Góra klubu Zielona Razem

3 000,00

 

W Antykwariacie stacjonarnym i internetowym sprzedano 13 079 wol. za kwotę 824 zł.
Kiermasze książek – 1 797 wol. za kwotę 8 913 zł.

Łącznie z tytułu sprzedaży książek – 14 876 wol. za kwotę                                                      – 15 737,00 zł;

W 2021 roku z wynajmu sal uzyskano 2 010 zł netto                                                                 – 2 472,30 zł.

We współpracy z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotowano wniosek do Urzędu Miasta Zielona Góra:

 1. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny – 10 000,00 zł;

Zielonogórski Salon Poezji 2021                                                                                    – 5 500,00 zł.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Publikacja Bibliotekarza lubuskiego 2021                                                                     – 3 200,00 zł;

Urzędu Miasta Zielona Góra:

Publikacja PRO LIBRIS Pisma Literacko-Kulturalnego                                              – 4 000,00 zł.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Publikacja Książki „Bliżej słowa. Bliżej kultury. Rozmowy nie tylko o Bibliotece” – 3 000,00 zł;

Urzędu Miasta Zielona Góra:

Urodziny Norwida – obchody Roku Norwida w 200-lecie urodzin artysty                – 6 000,00 zł.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Kozzi Film Festiwal przygotowano wnioski do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Machalica – 10 000,00 zł;

 1. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – 8 000,00 zł;

Urzędu Miasta Zielona Góra:

Kino Polskie podczas 7. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Globisz             – 10 000,00 zł;
Pokazy najnowszych filmów polskich podczas Kozzi Film Festiwal                                        – 10 000,00 zł.

Pozyskane nagrody rzeczowe

Lp.

Nazwa zadania

Źródło przekazania nagród

Nagrody

1.        

Nagrody na konkurs amerykański w Tygodniu Bibliotek

Pozyskanie wielu nagród od Ambasady USA na konkurs oraz inne planowane inicjatywy: termosy, kubki, albumy, power-banki, plecaki z logotypami, T-shirty, długopisy, opaski świecące, okulary przeciwsloneczne

10 albumów x 100 zł = 1 000 zł, powerbanki 5x 100 zł = 500 zł, T-shirty 400 zł, okulary 300 zł, plecaki ok. 300 zł, pozostałe nagrody ok. 300 zł. Razem: ok. 2 800 zł

2.        

Nagrody na konkurs na opowiadanie w języku niemieckim

Pozyskanie nagród na konkurs o Niemczech od Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Torby, przybory i pojemniki na przybory. Razem ok. 450zł

3.        

Nagrody na quiz europejski

Pozyskanie nagród na quiz od Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Artykuły plastyczne, torby – ok. 200 zł

4.        

Pozyskanie 25 książek w języku niemieckim (bestsellerów) od niemieckich wydawnictw

 

wydawnictwa literackie i popularno-naukowe w Niemczech

472 euro ok. 2 170 zł

 

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp.

Nazwa zadania

Ilość 2021 rok

część wojewódzka

filie miejskie

razem

1.

lekcje biblioteczne

36

45

81

2.

konferencje, sesje naukowe

15

-

15

3.

spotkania autorskie

51

14

65

4.

pogadanki, odczyty

27

47

74

5.

szkolenia

161

-

161

6

konkursy

15

8

23

7.

wystawy

37

33

70

8.

wycieczki

51

15

66

9.

inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych)

83

172

255

 

 


Drukuj