Monitoring w Bibliotece

  • administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze 
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.