Informacje nieudostępniane w BIP

Informacje nieudostępniane w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze pod adresem www.norwid.zgora.pl
Zamieszczono tam m.in.: 
  • informacje dotyczące patrona Biblioteki, 
  • historię Biblioteki, 
  • informacje dotyczące zbiorów, 
  • dane o poszczególnych działach i filiach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (charakterystyka usług bibliotecznych, adresy, telefony, godziny udostępniania), 
  • wyciągi z regulaminów biblioteki i filii bibliotecznych (opisujące zasady korzystania z usług bibliotecznych i informacyjnych). 

Pełne teksty regulaminów udostępnione są w widocznych miejscach w budynkach poszczególnych bibliotek. 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej agend zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych filii. 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w bieżącej publikacji Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie dyrektora WiMBP w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: