Majątek Biblioteki

1. Grunty

Działka położona przy ul. Al. Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze o powierzchni 4 395 m2 w wieczystym użytkowaniu.

Grunty będące w wieczystym użytkowaniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida  
w Zielonej Górze na podstawie decyzji  G.G.II – 7222/42/98 z dnia 08.04.1998r. 
- działka nr 211, wg wartości na dzień wydania decyzji 510 000,00 złotych. 

2. Budynek

Budynek znajdujący się na ww. gruncie stanowi odrębną własność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida. 

Budynek położony na działce nr 211 przy ul. Al. Wojska Polskiego 9 w Zielonej Górze o powierzchni użytkowej 7 277,2 m2. 

Wartość budynku na dzień nabycia praw własności do obiektu (decyzja  G.G.II – 7222/42/98 z dnia 08.04.1998r.) 3 374 324,35 złotych.

3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:
  • Komputery stacjonarne i przenośne z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi 
  • Klimatyzatory, urządzenia systemu alarmowego, urządzenia telefoniczne 
4.Środki transportu:
  • Dwa samochody osobowe
5. Pozostałe środki trwałe:
  • Systemy alarmowe 
  • Telewizory, projektory, odtwarzacze, 
  • Aparaty fotograficzne, 
  • Urządzenia i sprzęt akustyczny, 
  • Kserokopiarki
6.Księgozbiór (zbiory biblioteczne).