Dane Statystyczne

Dane statystyczne
Liczba czytelników
Liczba odwiedzin
Liczba wypożyczeń na zewnątrz
Liczba wypożyczeń na miejscu
Liczba czasopism - wypożyczonych na miejscu
Liczba połączeń internetowych
Liczba udzielonych informacji
2005 r.
29.274 
208.463 
486.514 
235.986 
104.605 
2.098 
169.087 
2006 r.
28.414 
197.472 
458.979 
200.347 
82.992 
3.387 
100.207 
2007 r.
27.388 
187.416 
447.812 
185.580 
83.746 
 7.529 
142.501 
2008 r.
26.935 
183.038 
451.608 
171.902 
76.750 
 11.006 
129.651 
2009 r.
27.535 
174.847 
412.375 
156.253 
69.862 
 12.089 
137.191 
2010 r.
25.855 
255.171 
355.168 
113.182 
53.115 
 13.575 
81.276 
2011 r.
24.062 
227.709 
389.740 
118.950 
58.144 
 23.916 
136.800 
2012 r.
24 714 
240 330 
409 052 
104 652 
58 861 
 31 768 
162 960 
2013 r.
27011 
254 977 
383 184 
112400 
60943 
 30 432 
149530 
2014 r.
25244 
258452 
383383 
99290 
62050 
 27316 
142630 
2015 r.
24946 
269088 
378220 
91129 
59479 
 24935 
144540 
2016 r.
24473 
328910 
382877 
104775 
52916 
 28442 
147198 
2017 r.
23267 
246643 
353962 
84937 
38543 
 17030 
144706 
2018 r.
22455 
237351 
350228 
88932 
35725 
 14162 
118574 
2019 r.
22255 
264731 
348406 
80675 
34861 
 10628 
121488 
2020 r.
17441 
140542 
213629 
29556 
10294 
 2560 
132059 
2021 r.
18831
154934
292762
60328
17051
 2606
135874